Редакційна політика

Політика розділів

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Теорія і практика навчання і виховання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Теорія і методика професійної освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Загальна психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Вікова і педагогічна психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Методологічні основи педагогічної освіти

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Педагогічна інноватика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Професійна освіта

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Соціальна педагогіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Теоретичні основи психології

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.