Редакційна політика

Політика розділів

НАУКОВА ШКОЛА О.Я.САВЧЕНКО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Теорія і практика навчання і виховання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Загальна психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Вікова і педагогічна психологія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Педагогічна інноватика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Соціальна педагогіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

НАУКОВА ШКОЛА В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО: СВІТОВИЙ ВИМІР

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЄВРОПЕЙСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Періодичність публікації

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.