ГРОМАДСЬКІ (КОММ’ЮНІТІ) КОЛЕДЖІ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ США

Марія Василівна Братко

Анотація


У статті схарактеризовано особливості громадських (комм’юніті) коледжів США як складової системи США. З’ясовано, що громадські (комм’юніті) коледжі зорієнтовані насамперед
на задоволення потреб місцевої громади та співпрацю з нею через підготовку кадрів для місцевих організацій і бізнесу. Вони пропонують широкий діапазон освітніх програм підготовки
фахівців, які готують безпосередньо до праці на робочому місці та продовження навчання
(академічні (associate degree); трудові й професійні (vocational and occupational education)
програми; програми у рамках освіти для дорослих (adult education) та неперервної освіти
(continuing education), що забезпечують реалізацію концепції «освіти протягом життя»
(life-long learning); програми корпоративного навчання для потреб конкретної компанії чи
організації тощо); забезпечують корекцію попереднього рівня освіти та, в окремих випадках, повну загальну середню освіту. У статті узагальнено досвід діяльності громадських
(комм’юніті) коледжів США крізь призму доцільності його імплементації у вітчизняну освітню практику


Ключові слова


громадський (комм’юніті) коледж; система освіти США; ступінь асоціата

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.