№ 17 (2012)

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Розвиток ясел в Україні у період 1940—1960 рр. PDF
С. А. Васильєва
Зародження системи вищої (університетської) освіти PDF
Н. О. Терентьєва

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Програма навчальної дисципліни «Освітня політика» як об’єкт системного педагогічного проектування PDF
В. І. Бобрицька
Бібліотечна педагогіка PDF
О. Є. Матвійчук

Теорія і практика навчання і виховання

Методичні рекомендації до роботи з професійно орієнтованими навчальними текстами на уроках української мови у допрофільних 8-9 класах PDF
В. Г. Заєць

Загальна психологія

Сензитивність як психофізіологічний стан людини PDF
О. В. Кочерга
Проблема дослідження інтелекту PDF
І. М. Маруненко

Вікова і педагогічна психологія

Порушення емоційної сфери як чинник деструктивної конфліктності юнацтва PDF
О. А. Чала