№ 22 (2014)

Зміст

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ГРОМАДЯНСЬКА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ЯК ПРІОРИТЕТ ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ PDF
В’ячеслав Валерійович Глазков
ЦІННІСНИЙ ПРІОРИТЕТ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Аліна Вікторівна Сергієнко
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ПРІОРИТЕТ УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ PDF
Станіслав Павлович Сердюк
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ УСНОМОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF
Єлизавета Валентинівна Яковенко-Глушенкова

ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

ОСОБЛИВОСТІ БІОГРАФІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯК МЕТОДУ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ PDF
Олена Анатоліївна Кривопишина
ВИБІР СТРАТЕГІЙ ДОСЯГНЕННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІЛЕЙ СТУДЕНТАМИ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Любов Віталіївна Помиткіна

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ PDF
Микола Борисович Євтух
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПОШУК СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ PDF
Марія Василівна Братко
ДІАЛЕКТИКА ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ДОСЛІДНИЦЬКОМУ ПОЛІ ПРОБЛЕМ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Валентина Іванівна Бобрицька
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ПРОЕКТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ PDF
Кіра Миколаївна Гнезділова
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ PDF
Лариса Григорівна Горяна

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ІСТОРІЇ у 20-ті рр. ХХ ст. PDF
Володимир Станіславович Бугрій

Педагогічна інноватика

ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ «НАВЧАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ» PDF
Тарас Юрійович Бульба

Соціальна педагогіка

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ РОЛІ АНІМАТОРА У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ІЗ СІМ’ЯМИ, ЯКІ ОПИНИЛИСЯ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ PDF
Олена Василівна Бєлоліпцева
РОЗВИТОК ФАХОВОЇ ОСВІТИ ЗА НАПРЯМКОМ «РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ» У ПОЛЬЩІ PDF
Людмила Миколаївна Дубчак
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ПІДЛІТКІВ ГРУПИ РИЗИКУ PDF
Ігор Ігорович Сорокін