№ 21 (2014)

Зміст

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Маріан Філаретович Бирка
ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ PDF
Ольга Анатоліївна Гаманюк
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ PDF
Юлія Миколаївна Котєнева
Використання проектних технологій в навчально-виховному процесі для розвитку пізнавальних потреб учнів PDF
Валерій Миколайович Лисицький
Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи PDF
Юрій Адамович Щербяк

ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

РІВЕНЬ ДОМАГАНЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ДЕТЕРМІНАНТА ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Неля Костянтинівна Лебідь
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ PDF
Валерія Робертівна Міляєва

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки

Життя і творчість: приклад для наслідування (до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка) PDF
Алла Адамівна Марушкевич
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ В 50—60-і роки ХХ століття PDF
Віталія Володимирівна Примакова
Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя PDF
Вікторія Євгенівна Сергєєва
Загальна характеристика університетської освіти в Україні у повоєнний період (50—70-і роки ХХ століття) PDF
Наталія Олександрівна Терентьєва

Педагогічна інноватика

МОЖЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Ірина Григорівна Брижата
РОЗРОБКА СЕГМЕНТНО-ЕЛЕМЕНТНОЇ СТРУКТУРИ УМІНЬ САМОСТІЙНО - ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ PDF
Ганна Борисівна Захарова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА PDF
Юлія Олександрівна Зенькович
ДИДАКТИЧНИЙ І СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ PDF PDF
Ірина Сергіївна Павленко
НАПРЯМИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ PDF
Віта Вадимівна Садова
Компетентнісний підхід до навчання математики старшокласників PDF
Ірина Ярославівна Сафонова
СУЧАСНІ ТЕОРІЇ РОЗУМІННЯ ЯК СКЛАДОВІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ PDF
Яна Станіславівна Фруктова
ІНТЕГРАТИВНИЙ ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ PDF
Лариса Володимирівна Чумак

Соціальна педагогіка

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ МЕРІ ЕЛЕН РІЧМОНД (1900—1928 рр.) PDF
Людмила Юріївна Ворначева