№ 23 (2015)

Педагогчна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка

Зміст

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ТИПОЛОГІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Ольга Іллівна Шапран, Юрій Петрович Шапран

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки

Ідея патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Світлана Юріївна Головчук

Педагогічна інноватика

Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток PDF
Віта Віталіївна Павленко