№ 24 (2015)

Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка

Зміст

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Історична динаміка підвищення рівня професійної компетентності майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції PDF
Ганна В’ячеславівна Брюханова
Реалізація компетентнісного підходу у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців PDF
Майа Михайлівна Галицька
Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх учителів у Республіці Польща PDF
Юлія Володимирівна Грищук
Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців фізичного виховання PDF
Тетяна Григорівна Диба
Компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології у сфері інноваційної професійної діяльності PDF
Людмила Василівна Козак
Розвиток комунікативної компетентності студентів завдяки навчанню у співпраці (co-operative learning) PDF
Ольга Миколаївна Кузьменко
Зміст і структура професійних компетентностей майбутнього вчителя-логопеда PDF
Олена Валеріївна Мартинчук
Структура і зміст професійних компетентностей учителя музичного мистецтва PDF
Тетяна Миколаївна Пляченко
Аналіз реальної практики формування дослідницької компетентності майбутніх учителів PDF
Володимир Вадимович Прошкін
Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи: актуалізація проблеми PDF
Надія Вікторівна Стаднік

ПСИХОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Формування мовної особистості під час інтерпретації та перекладу іншомовних текстів PDF
Наталія Михайлівна Громова
Компетентнісно зорієнтований підхід у вищій освіті як основа розвитку суб’єктності особистості майбутнього фахівця PDF
Валерія Робертівна Міляєва

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки

Проектування змісту навчальної дисципліни «Робота з архівними / історичними джерелами» PDF
Наталія Олександрівна Терентьєва

Педагогічна інноватика

Як сформувати ІКТ-компетентність сучасного магістра PDF
Наталія Вікторівна Морзе, Оксана Петрівна Буйницька
Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату PDF
Наталія Вікторівна Морзе, Артур Борисович Кочарян
Геоінформаційна компетенція у дослідницькій діяльності старшокласників-членів Київської Малої академії наук учнівської молоді PDF
Лариса Борисівна Паламарчук, Світлана Миколаївна Бабійчук
Професійна компетентність експертів у галузі освіти PDF
Ілона Іванівна Тригуб