Про журнал

Офіційна інформація

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Наказ МОН України №747 від 13.07.2015 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року. Додаток 17) та психології (Бюлетень ВАК України № 7, 2010 р.).

Тематика журналу

 • Педагогічні науки:

  –         методологічні основи педагогічної освіти;

  –         історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки;

  –         педагогічна компаративістика;

  –         педагогічна інноватика;

  –         соціальна педагогіка;

  Психологічні науки:

  –         теоретичні основи психології;

  –         практика психологічної допомоги.