ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ-ПСИХОЛОГІВ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Автор(и)

  • Т. Шатюк к.пед.н., доцент, завідувач кафедри соціально-педагогічної психології Заклад освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» вул. Радянська, 104, 246019, м. Гомель, Республіка Білорусь https://orcid.org/0000-0003-2452-9198

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.365

Анотація

У статті подано обґрунтування використання інноваційних методів навчання, у тому числі майбутніх педагогів-психологів. Високий рівень старіння інформації робить їх застосування актуаль- ним. Автор представляє досвід роботи кафедри соціальної і педагогічної психології Гомельського дер- жавного університету імені Франциска Скорини та розкриває сутність творчо-проєктної діяльності через роботу лабораторії прикладної психології та студентської наукової лабораторії «Альянс». Наукові, освітні, методичні, соціальні та волонтерські проєкти, що реалізуються в університеті як в академічних групах, так і в гуртожитках, в інших організаціях та установах міста та області, дозволяють організувати додаткову професійну підготовку та розширити коло сформованих професійних компетенцій психологів, підготувати їх до майбутньої професійної діяльності. У ході участі в проєктах студенти отримують можливість оволодіти психотехнологіями та формами роботи з різними соціальними групами, у тому числі з уразливими групами населення, з питань психоосвіти, профілактики, діагностики, консультування, корекції різноманітних психологічних про- блем особистості, здійснювати психолого-педагогічний супровід цільових запитів.

Майбутні психологи, як представники допоміжної професії, мають можливість на етапі первинного професійного становлення залучатися до безпосередніх соціальних контактів з підопічними, вчитися та розвиватися через безпосередній контакт, незважаючи на активне використання електрон- них засобів навчання, що дозволяє підтримувати оптимальний баланс соціального та цифрового середовищ. Завдяки роботі в превентивних, адаптаційних, волонтерських та науково-методич- них проєктах з’являються можливості для стартапів та підприємницьких ініціатив, формуються тісні зв’язки з різними установами та організаціями, що, в свою чергу, дає змогу посилити практико- орієнтоване навчання. Ефективність проєктів студентської науково-дослідної лабораторії «Альянс» через використання інноваційних методів навчання майбутніх педагогів-психологів сприяє перетво- ренню моделей «Університет 2.0», «Університет 3.0» у модель «Університет 4.0», в якій проєктно- творча діяльність університету формує та визначає соціокультурне середовище регіону.

Посилання

REFERENCES

Vaskivska H. O., Palamar S. P., Vlasenko O. M. Нealth in the civic students` value system: empirical analysis. Wiadomości Lekarskie. 2019; LXXII nr 10: 1947-1952. (eng).

Khakhomov, S., Beizerau, U. Francisk Scorina Gomel State University in implementation of Tempus project «Eastern partnership in pedagogical innovations in inclusive education (INOVEST). Central European Researchers Journal, 2015. Vol.1. Issue 2. P. 65-73 (eng).

Muzyka, О. L., Muzyka, O. O., Stavytska, S. O., Stavytskyi, G. A. Psychosemantic fundamentals of professional self-efficacy of students: the state of modern scientific discourse. Interdisciplinary Studies of Complex Systems, 2021. № 18. P. 99-112.

https://doi.org/10.31392/iscs.2021.18.099 (eng).

Музика, О. О. Розвиток самоефективності студентів у процесі адаптаційного тренінгу [Development of students’ self-efficacy in the process of adaptation training]. Oсвітологічний дискурс, 2020. № 2 (29). С. 132-142.

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.11 (ukr).

Огнев’юк, В. О. Український університет у добу експонентного розвитку [Ukrainian University in the days of exponential development]. Oсвітологічний дискурс, 2018, № 1-2 (20-21). С. 1-25. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1452 (ukr).

Palamar B. I., Vaskivska H. O., Palamar S. P. Didacticaspects of cognition of human as a bio-psycho- socio-cultural personality. Wiadomości Lekarskie. 2017; LXX nr 5: 959-963. (eng).

Шатюк, Т. Г., Короткевич О. А., Новак Н. Г. Психопрофилактика аддиктивного поведения в сту- денческой среде: из опыта работы [Psychoprophylaxis of addictive behavior in the student environment: from work experience]. Известия ГГУ, 2017. № 2 (101). С. 53-58 (rus.).

Shatiuk T., Novak N. Psychological aspects of prevention of crimes against sexual inviolability of minors. The Pedagogical Process: Theory аnd Practice, 2019, no. 3-4 (66-67). P.181-187. https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.181187 (eng).

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Шатюк , Т. (2022). ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ-ПСИХОЛОГІВ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 46-53. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.365