Козак, Л. (2021). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 71-77. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3510