Машовець, Марина, Н. Голота, і А. Карнаухова. 2021. «СУЧАСНА МОДЕЛЬ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ». Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., вип. 34 (2) (Січень):21-27. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.3.