Козак, Л. 2021. «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ». Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., вип. 35 (1) (Червень):71-77. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3510.