Козак, Л. (2021) «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ», Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка, (35 (1), с. 71-77. doi: 10.28925/2311-2409.2021.3510.