Козак, Л. «ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ». Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., вип. 35 (1), Червень 2021, с. 71-77, doi:10.28925/2311-2409.2021.3510.