Педагогічна освіта: Теорія і практика

Проблематика: у збірнику розглядаються актуальні проблеми сучасної педагогічної та психологічної науки в історичному, методологічному, методичному аспектах, підбиваються підсумки експериментальних педагогічних та психологічних досліджень.

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Наказ МОН України №747 від 13.07.2015 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року. Додаток 17) та психології (Бюлетень ВАК України № 7, 2010 р.).

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Індексується Google Scholar, Research Bible


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор: Паламар С.П.заступниця директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця (головний редактор) (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6123-241X https://orcid.org/0000-0001-6123-241X

 

                                                Редакційна колегія:

 • Васьківська Г.О., професорка відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка (Україна, м. Київ)

  ORCID ID: 0000-0002-8714-8512 (https://orcid.org/0000-0002-8714-8512)

 • Гаврілова Л.Г., докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри теорії і практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (Україна)

  ORCID ID: 0000-0003-1814-5323 (https://orcid.org/0000-0003-1814-5323)

 • Варченко-Троценко Л. О., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук. (м. Київ, Україна)

  ORCID ID: 0000-0003-0723-4195 (http://orcid.org/0000-0003-0723-4195)

 • Смирнова-Трибульска Є., професорка кафедри інформаційних технологій Шльонського університету, кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри гуманітарної освіти та наук, підтримуючих педагогіку, факультету етнології і освітніх наук, доцентка, габілітована докторка; (м. Катовіце, Республіка Польща)

  ORCID ID:0000-0003-1227-014Х (https://orcid.org/0000-0003-1227-014X)

 • Malach Josef,Doctor of Science (Education), Professor, Head of Department of Education and Adult Education (Faculty of Education), University of Ostrava; (м. Острава, Чеська Республіка)

  ORCID ID0000-0002-3960-486Х (https://orcid.org/0000-0002-3960-486X)

 • Вембер В.П., доцентка кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка (Україна, м. Київ) 

  ORCID ID: 0000-0002-4483-8505(https://orcid.org/0000-0002-4483-8505)

 •  Хоружа Л.Л.Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ).

  ORCID ID: 0000-0003-4405-4847  (https://orcid.org/0000-0003-4405-4847)                                 

 • Савенкова І.І., завідувачка кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, докторка психологічних наук, доцент. (м. Миколаїв, Україна)

 • Перепелюк Т.Д., доцентка кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидатка психологічних наук, доцентка. (м. Умань, Україна)

  ORCID ID: 0000-0001-6313-2279 (https://orcid.org/0000-0001-6313-2279)

 • Сергеєнкова О.П.,завідувачка кафедри психології особистості та соціальних практик  Інституту людини  Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ)

  ORCID ID: 0000-0002-1380-7773 (https://orcid.org/0000-0002-1380-7773)

 • Лозова О.М.,завідувачка кафедри практичної психології  Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ).

  ORCID ID: 0000-0002-3549-195Х  (http://orcid.org/0000-0002-3549-195X)

 • Козир М.В., доцентка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (відповідальний секретар)(Україна, м. Київ).

  ORCID ID: 0000-0001-8402-2589 (https://orcid.org/0000-0001-8402-2589)

 


ШАНОВНІ АВТОРИ ТА РЕЦЕНЗЕНТИ!

Перш ніж розпочати роботу з журналом, будь ласка, ознайомтесь з Рекомендаціями щодо подання матеріалів та Редакційною політикою.