Педагогічна освіта: Теорія і практика

Проблематика: у збірнику розглядаються актуальні проблеми сучасної педагогічної та психологічної науки в історичному, методологічному, методичному аспектах, підбиваються підсумки експериментальних педагогічних та психологічних досліджень.

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Наказ МОН України №747 від 13.07.2015 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року. Додаток 17) та психології (Бюлетень ВАК України № 7, 2010 р.).

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Індексується Google Scholar, Research Bible


Зображення домашньої сторінки журналу

Головний редактор: Огнев’юк В.О., Київський університет імені Бориса Грінченка, ректор, доктор філософських наук, професор, академік НАПН України (Україна, м. Київ);

Заступник головного редактора: Хоружа Л.Л., Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ).

                                                Редакційна колегія:

 • Безпалько О.В., Київський університет імені Бориса Грінченка, директор Інституту людини; доктор педагогічних наук, професор, (Україна, м. Київ);
 • Бєлєнька Г. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, заступник директора, доктор педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ);
 • Желанова В. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, професор кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ);
 • Олексюк О. М., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистецтв, завідувач кафедри теорії і методики музичного мистецтва, доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ);
 • Козир М. В., Київський університет імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут, доцент кафедри теорії та історії педагогіки; кандидат педагогічних наук, доцент (Україна, м. Київ) – відповідальний секретар;
 • Лозова О.М., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини; завідувач кафедри практичної психології, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Київ);
 • Міляєва В.Р., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини; завідувач НДЛ культури і лідерства, доктор психологічних наук, доцент (Україна, м. Київ);
 • Сергєєнкова О.П., Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут людини; завідувач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології, доктор психологічних наук, професор (Україна, м. Київ);

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

 • Кевішас Іонас, Вільнюський едукологічний університет, професор кафедри музики, доктор педагогічних наук, професор (Литва, м. Вільнюс);
 • Суходольська-Кулешова Л.В., Російська академія освіти, головний спеціаліст Відділення філософії освіти і теоретичної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (Росія, м. Москва);
 • Огродська-Мазур Є., Сілезький університет в Катовіце, заступник декана факультету етнології та наук про освіту, доктор хабілітований, професор;
 • Хольц К., Гейдельберзький університет освіти, професор спеціальної педагогіки та психології, доктор наук, почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка (Німеччина, м. Берлін);
 • Броніслава Касачова, професор кафедри початкової та дошкільної освіти Педагогічного факультету Університету Матея Бела (Словацька Республіка).

   

ШАНОВНІ АВТОРИ ТА РЕЦЕНЗЕНТИ!

Перш ніж розпочати роботу з журналом, будь ласка, ознайомтесь з Рекомендаціями щодо подання матеріалів та Редакційною політикою.