Про журнал

Офіційна інформація

Наукове фахове видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі спеціальностей: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)») (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №886  від 02.07.2020р.); 053 - "Психологічні науки" (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №1471  від 26.11.2020р.)

Видання спрямоване на поширення досліджень за наступними напрямами:

 Педагогічні науки:

 • методологічні основи педагогічної освіти;
 • історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки;
 • педагогічна компаративістика;
 • соціальна педагогіка;
 • освітні, педагогічні науки;
 • дошкільна освіта;
 • початкова освіта;
 • професійна освіта.

Психологічні науки:

 • теоретичні основи психології;
 • практика психологічної допомоги.

Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний і культурний розвиток суспільства.

 • Мова рукопису: українська,  англійська,
 • Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка
 • Періодичність публікацій: 2 випуски на рік
 • Рік заснування: 2014