Редакційний штат

 

 • Головний редактор: Паламар С.П., заступниця декана з наукової роботи Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця (головний редактор) (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6123-241X https://orcid.org/0000-0001-6123-241X

Scopus  Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uriorigin=resultslist&authorId=5720105807

Редакційна колегія:

 • Варченко-Троценко Л. О.,науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук. (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-0723-4195 http://orcid.org/0000-0003-0723-4195

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56495577900

 • Вембер В.П., доцентка кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та математики Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка (Україна, м. Київ). 

ORCID ID: 0000-0002-4483-8505 https://orcid.org/0000-0002-4483-8505

Scopus  Author ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219782734&eid=2-s2.0-85083648567

 • Зданевич Л.В., завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Факультету дошкільної освіти та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (м. Хмельницький, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-8387-2143 http://orcid.org/0000-0001-8387-2143

Scopus Autho ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210841069

 • Котенко О.В. декан Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцент (м. Київ, Україна).

ORCID ID:0000-0001-8967-8130  https://orcid.org/0000-0001-8967-8130 

Scopus Autho ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208214565

 • Кизенко В.І., провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-7835-9150 (https://orcid.org/0000-0001-7835-9150

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215130530

 • Ляпунова В.А. завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, доцент (м. Мелітополь, Україна).

ORCID ID: 0000-0002-5658-8128 http://orcid.org/0000-0002-5658-8128

 • Смирнова-Трибульска Є., професорка кафедри інформаційних технологій Шльонського університету, кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри гуманітарної освіти та наук, підтримуючих педагогіку, факультету етнології і освітніх наук, доцентка, габілітована докторка; (м. Катовіце, Республіка Польща).

ORCID ID:0000-0003-1227-014Х https://orcid.org/0000-0003-1227-014X

  Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35363038100

 • Malach Josef,Doctor of Science (Education), Professor, Head of Department of Education and Adult Education (Faculty of Education), University of Ostrava; (м. Острава, Чеська Республіка).

ORCID ID: 0000-0002-3960-486Х (https://orcid.org/0000-0002-3960-486X)

  Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36632543900

 • Лозова О.М., завідувачка кафедри практичної психології  Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ).

ORCID ID: 0000-0002-3549-195Х  http://orcid.org/0000-0002-3549-195X

Scopus Autho ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215607321

 • Нежива Л.Л., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри початкової освіти Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна).

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-9520-0694

Scopus Autho ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219987677&eid=2-s2.0-85096933842

 • Пападопулос Ісаак М. – PhD (Applied Linguistics and Language Teaching), викладач факультету освіти гуманітарних та соціальних наук Європейського університету Кіпру (Республіка Кіпр).

ORCID iD: 0000-0002-3262-0314

Scopus Autho ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224851746

 • Скрипник Т. В., доктор психологічних наук Старший науковий співробітник Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ).

ORCID ID:   0000-0002-8511-4984 http://orcid.org/0000-0002-8511-4984

Scopus Autho ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219113575

 • Савенкова І.І., завідувачка кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, докторка психологічних наук, доцент. (м. Миколаїв, Україна).

ORCID ID: 0000-0003-0081-9297 (https://orcid.org/0000-0003-0081-9297)

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720523340

 • Сергєєнкова О.П.,завідувачка кафедри психології особистості та соціальних практик  Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ).

ORCID ID: 0000-0002-1380-7773 https://orcid.org/0000-0002-1380-7773

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197826719

 •  Хоружа Л.Л., Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти , доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ).

ORCID ID: 0000-0003-4405-4847  https://orcid.org/0000-0003-4405-4847 

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208208206

 • Козир М.В., доцентка кафедри освітології та психолого-педагогічних наук Факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (відповідальний секретар)(Україна, м. Київ).

ORCID ID: 0000-0001-8402-2589 https://orcid.org/0000-0001-8402-2589