№ 18 (2012)

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Основні періоди просвітницько-педагогічної діяльності М. Грінченко (1863 – 1928) PDF
М. В. Лашко
Організаційно-змістові засади підвищення кваліфікації вчителів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) PDF
Н. Р. Петрощук
Тенденції розвитку університетської освіти в Україні: стан дослідженості (початок ХХІ століття) PDF
Н. О. Терентьєва

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище вищого навчального закладу» PDF
М. В. Братко
Сучасні підходи до моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища навчального закладу як педагогічної проблеми PDF
С. М. Мартиненко, А. Г. Жукова

Теорія і практика навчання і виховання

Проблема формування в учнів географічної картини світу: теоретичний і практичний аспекти PDF
Я. С. Фруктова

Загальна психологія

Професійна ідентичність в практиці професійної підготовки особистості PDF
О. П. Cергєєнкова