Про журнал

Проблематика: «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» – наукове фахове видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження галузі освіти. У журналі публікуються розвідки вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені актуальним проблемам педагогіки і психології; результати фахових, теоретичних і експериментальних досліджень психологічної і педагогічної галузей освітянського напрямку наукового знання та методичного забезпечення педагогічного процесу за результатами авторських наукових пошуків.

Видання спрямоване на поширення досліджень за наступними напрямами:

 Педагогічні науки:

 • методологічні основи педагогічної освіти;
 • історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки;
 • педагогічна компаративістика;
 • соціальна педагогіка;
 • освітні, педагогічні науки;
 • дошкільна освіта;
 • початкова освіта;
 • професійна освіта.

Психологічні науки:

 • теоретичні основи психології;
 • практика психологічної допомоги.

Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний і культурний розвиток суспільства.

Фаховість: наукове фахове видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі спеціальностей: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)») (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №886  від 02.07.2020р.).  053 - "Психологічні науки" (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №1471  від 26.11.2020р.)

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Індексується Google Scholar, Research Bible

Index Copernicus 

Поточний номер

№ 36 (2) (2021): Педагогічна освіта:теорія і практика. Психологія. Педагогіка.
					View № 36 (2) (2021): Педагогічна освіта:теорія і практика. Психологія. Педагогіка.
Опубліковано: 2022-01-31

Весь випуск

Переглянути всі випуски
 • Головний редактор: Паламар С.П., заступниця директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця (головний редактор) (м. Київ, Україна).

ORCID ID: 0000-0001-6123-241X https://orcid.org/0000-0001-6123-241X

Scopus  Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uriorigin=resultslist&authorId=5720105807

Редакційна колегія:

 • Васьківська Г.О., професорка відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка (Україна, м. Київ)

ORCID ID: 0000-0002-8714-8512 (https://orcid.org/0000-0002-8714-8512)

Scopus  Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uriauthorId=57201066099

 

 • Варченко-Троценко Л. О.,науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук. (м. Київ, Україна

ORCID ID: 0000-0003-0723-4195 (http://orcid.org/0000-0003-0723-4195)

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56495577900

 

 • Вембер В.П., доцентка кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка (Україна, м. Київ) 

ORCID ID: 0000-0002-4483-8505(https://orcid.org/0000-0002-4483-8505)

Scopus  Author ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219782734&eid=2-s2.0-85083648567

 

 • Зданевич Л.В., завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Факультету дошкільної освіти та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (м. Хмельницький, Україна)

ORCID ID: 0000-0001-8387-2143 (http://orcid.org/0000-0001-8387-2143

Scopus Autho ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210841069

 

 • Кизенко В.І., провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (м. Київ, Україна)

ORCID ID: 0000-0001-7835-9150 (https://orcid.org/0000-0001-7835-9150

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215130530

 

 • Ляпунова В.А. завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, доцент (м. Мелітополь, Україна)

ORCID ID: 0000-0002-5658-8128 http://orcid.org/0000-0002-5658-8128

 

 • Смирнова-Трибульска Є., професорка кафедри інформаційних технологій Шльонського університету, кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри гуманітарної освіти та наук, підтримуючих педагогіку, факультету етнології і освітніх наук, доцентка, габілітована докторка; (м. Катовіце, Республіка Польща)

ORCID ID:0000-0003-1227-014Х (https://orcid.org/0000-0003-1227-014X)

 

 • Malach Josef,Doctor of Science (Education), Professor, Head of Department of Education and Adult Education (Faculty of Education), University of Ostrava; (м. Острава, Чеська Республіка)

ORCID ID: 0000-0002-3960-486Х (https://orcid.org/0000-0002-3960-486X)

  Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36632543900

 

 • Лозова О.М.,завідувачка кафедри практичної психології  Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ).

ORCID ID: 0000-0002-3549-195Х  (http://orcid.org/0000-0002-3549-195X)

Scopus Autho ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215607321

 

 • Скрипник Т. В., доктор психологічних наук Старший науковий співробітник Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ).

ORCID ID:   0000-0002-8511-4984 (http://orcid.org/0000-0002-8511-4984)

Scopus Autho ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219113575

 

 

 • Савенкова І.І., завідувачка кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, докторка психологічних наук, доцент. (м. Миколаїв, Україна)

ORCID ID: 0000-0003-0081-9297 (https://orcid.org/0000-0003-0081-9297)

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720523340

 

 • Сергєєнкова О.П.,завідувачка кафедри психології особистості та соціальних практик  Інституту людини  Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ)

ORCID ID: 0000-0002-1380-7773 (https://orcid.org/0000-0002-1380-7773)

 

 •  Хоружа Л.Л., Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ).

ORCID ID: 0000-0003-4405-4847  (https://orcid.org/0000-0003-4405-4847

 

 • Козир М.В., доцентка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (відповідальний секретар)(Україна, м. Київ).

ORCID ID: 0000-0001-8402-2589 (https://orcid.org/0000-0001-8402-2589)


ШАНОВНІ АВТОРИ ТА РЕЦЕНЗЕНТИ!

Перш ніж розпочати роботу з журналом, будь ласка, ознайомтесь з Рекомендаціями щодо подання матеріалів та Редакційною політикою.