Про журнал

Проблематика: «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» – наукове фахове видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження галузі освіти. У журналі публікуються розвідки вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені актуальним проблемам педагогіки і психології; результати фахових, теоретичних і експериментальних досліджень психологічної і педагогічної галузей освітянського напрямку наукового знання та методичного забезпечення педагогічного процесу за результатами авторських наукових пошуків.

Видання спрямоване на поширення досліджень за наступними напрямами:

 Педагогічні науки:

 • методологічні основи педагогічної освіти;
 • історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки;
 • педагогічна компаративістика;
 • соціальна педагогіка;
 • освітні, педагогічні науки;
 • дошкільна освіта;
 • початкова освіта;
 • професійна освіта.

Психологічні науки:

 • теоретичні основи психології;
 • практика психологічної допомоги.

Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний і культурний розвиток суспільства.

Фаховість: наукове фахове видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі спеціальностей: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)») (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №886  від 02.07.2020р.).

Засновник: Київський університет імені Бориса Грінченка

Індексується Google Scholar, Research Bible

Поточний номер

№ 32 (2019): Педагогічна освіта:теорія і практика № 32.
					View № 32 (2019): Педагогічна освіта:теорія і практика № 32.
Опубліковано: 2020-12-01
Переглянути всі випуски
 • Головний редактор: Паламар С.П.заступниця директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця (головний редактор) (м. Київ, Україна).

  ORCID ID: 0000-0001-6123-241X https://orcid.org/0000-0001-6123-241X

  Scopus  Author IDhttps://www.scopus.com/authid/detail.uriorigin=resultslist&authorId=57201058070

                                                  Редакційна колегія:

  • Васьківська Г.О., професорка відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка (Україна, м. Київ)

  ORCID ID: 0000-0002-8714-8512 (https://orcid.org/0000-0002-8714-8512)

  ORCID ID: 0000-0003-0723-4195 (http://orcid.org/0000-0003-0723-4195)

  • Scopus Author IDhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56495577900
  • Вембер В.П.доцентка кафедри комп’ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, доцентка (Україна, м. Київ) 

  ORCID ID: 0000-0002-4483-8505(https://orcid.org/0000-0002-4483-8505)

  • Зданевич Л.В., завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Факультету дошкільної освіти та психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (м. Хмельницький, Україна)

  ORCID ID: 0000-0001-8387-2143 (http://orcid.org/0000-0001-8387-2143

  • Scopus ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210841069
  • Кизенко В.І., провідний науковий співробітник відділу дидактикиІнституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (м. Київ, Україна)

  ORCID ID: 0000-0001-7835-9150 (https://orcid.org/0000-0001-7835-9150

  • Scopus Author IDhttps://www.scopus.com/authid/detail.uriauthorld=57214836700
  • Ляпунова В.А.завідувач кафедри дошкільної освіти і соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, доцент (м. Мелітополь, Україна)

  ORCID ID: 0000-0002-5658-8128 http://orcid.org/0000-0002-5658-8128

  • Смирнова-Трибульска Є.,професорка кафедри інформаційних технологій Шльонського університету, кандидатка педагогічних наук, завідувачка кафедри гуманітарної освіти та наук, підтримуючих педагогіку, факультету етнології і освітніх наук, доцентка, габілітована докторка; (м. Катовіце, Республіка Польща)

  ORCID ID:0000-0003-1227-014Х (https://orcid.org/0000-0003-1227-014X)

  • Malach Josef,Doctor of Science (Education), Professor, Head of Department of Education and Adult Education (Faculty of Education), University of Ostrava; (м. Острава, Чеська Республіка)

  ORCID ID: 0000-0002-3960-486Х (https://orcid.org/0000-0002-3960-486X)

  • Лозова О.М.,завідувачка кафедри практичної психології  Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ).

  ORCID ID: 0000-0002-3549-195Х  (http://orcid.org/0000-0002-3549-195X)

  • Scopus ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215607321
  • Перепелюк Т.Д.,доцентка кафедри психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидатка психологічних наук, доцентка. (м. Умань, Україна)

  ORCID ID: 0000-0001-6313-2279 (https://orcid.org/0000-0001-6313-2279)

  • Scopus ID:https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210745590                                
  • Савенкова І.І., завідувачка кафедри психології та соціальних наук Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, докторка психологічних наук, доцент. (м. Миколаїв, Україна)
  • Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720523340
  • Сергєєнкова О.П.,завідувачка кафедри психології особистості та соціальних практик  Інституту людини  Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка психологічних наук, професорка (Україна, м. Київ)

  ORCID ID: 0000-0002-1380-7773 (https://orcid.org/0000-0002-1380-7773)

  • Хоружа Л.Л.Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор (Україна, м. Київ).

  ORCID ID: 0000-0003-4405-4847  (https://orcid.org/0000-0003-4405-4847

  • Козир М.В.,доцентка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук (відповідальний секретар)(Україна, м. Київ).

  ORCID ID: 0000-0001-8402-2589 (https://orcid.org/0000-0001-8402-2589)

   

  ШАНОВНІ АВТОРИ ТА РЕЦЕНЗЕНТИ!

  Перш ніж розпочати роботу з журналом, будь ласка, ознайомтесь з Рекомендаціями щодо подання матеріалів та Редакційною політикою.

   


ШАНОВНІ АВТОРИ ТА РЕЦЕНЗЕНТИ!

Перш ніж розпочати роботу з журналом, будь ласка, ознайомтесь з Рекомендаціями щодо подання матеріалів та Редакційною політикою.