Про журнал

Проблематика: «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» – електронне наукове фахове видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки з інтегрованого дослідження галузі освіти. У журналі публікуються розвідки вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені актуальним проблемам педагогіки і психології; результати фахових, теоретичних і експериментальних досліджень психологічної і педагогічної галузей освітянського напрямку наукового знання та методичного забезпечення педагогічного процесу за результатами авторських наукових пошуків.

Видання спрямоване на поширення досліджень за наступними напрямами:

 Педагогічні науки:

  • методологічні основи педагогічної освіти;
  • історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки;
  • педагогічна компаративістика;
  • соціальна педагогіка;
  • освітні, педагогічні науки;
  • дошкільна освіта;
  • початкова освіта;
  • професійна освіта.

Психологічні науки:

  • теоретичні основи психології;
  • практика психологічної допомоги.

Адресовано усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти та її впливом на соціально-економічний, духовний і культурний розвиток суспільства.

Фаховість: електронне наукове фахове видання «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі спеціальностей: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)») (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №886  від 02.07.2020р.).  053 - "Психологічні науки" (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №1471  від 26.11.2020р.)

Засновник:Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка утворений 26 грудня 2023 року шляхом злиття Київського університету імені Бориса Грінченка і Муніципального закладу вищої освіти «Київської Академії мистецтв» та є їх правонаступником (на підставі рішення Київської міської ради від 23.06.2022 р. №4754/4795). 

Індексується Google Scholar, Research Bible

Index Copernicus , DOAJ 

ISSN 2311-2409 (Print)

ISSN 2412-2009 (Online)
 

Представлене в каталозі бібліотеки:  Національна бібліотека України ім. В. І. ВернадськогоУкраїна        

УДК 37 

Свідоцтво про державну реєстрацію електронного наукового фахового видання

ідентифікатор медіа – R40-04529, видане Національною радою з питань телебачення і радіомовлення 30.05.2024 р.

(реєстрація)