Прийом рукописів до випуску № 41 (1) 2024 року.

2020-09-17

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що з  січня по травень 2024 року  оголошено набір публікацій до збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка.» (ISSN 2311-2409 (Print) ISSN 2412-2009 (Online), який включено до переліку наукових фахових видань України (Категорія «Б»). У журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (PhD) зі спеціальностей: 011 – «Освітні, педагогічні науки»; 012 – «Дошкільна освіта»; 013 – «Початкова освіта»; 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)») (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №886  від 02.07.2020р.).

Починаючи з 2014 року (з №21), передбачено друк матеріалів досліджень за наступними напрямами:

Педагогічні науки:

  • методологічні основи педагогічної освіти;
  • історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки;
  • педагогічна компаративістика;
  • соціальна педагогіка;
  • освітні, педагогічні науки;
  • дошкільна освіта;
  • початкова освіта;
  • професійна освіта.

Психологічні науки:

  • теоретичні основи психології;
  • практика психологічної допомоги.