МОЖЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Ірина Григорівна Брижата Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», старший викладач кафедри образотворчого мистецтва

Ключові слова:

фахова підготовка, образотворче мистецтво, майбутній учитель, предметні компетентності, компоненти фахової підготовки

Анотація

У статті характеризується специфіка фахової підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, аналізується її вплив на формування предметних компетентностей студентів факультету мистецтв. Конкретизуються напрями професійної підготовки студентів вищої педагогічної школи. Стаття відкриває нові перспективи дослідження педагогічних умов формування предметних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Професійна підготовка, спрямована на створення предметних компетенцій, сприяє цілісності духовно-моральних та діяльнісно-інтелектуальних складників особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Болонський процесс у фактах і документах / за ред. С.М. Ніколаєнка. — К. : Дельта, 2007. — 53 с.

Загвязинский В.И. Методология и методика педагогического исследования / Владимир Ильич Загвязинский. — М. : Просвещение, 1982. — 160 с.

Лекції з педагогіки вищої школи : навч. пос. / за ред. В.І. Лозової. — Х. : ОВС, 2006. — 496 с.

Лингводидактический энциклопедический словарь / сост. А.Н. Щукин. — М. : Астрель : Хранитель, 2007. — 746 с.

Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посібник / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко. — К. : Знання, 2003. — 213 с.

Ничкало Н.Г. Дослідження з проблем педагогіки і психології вищої школи / Н.Г. Ничкало // Вища освіта в Україні : реалії, тенденції, перспектива розвитку : мат. міжн. наук.-практ. конф. — К.,

— С. 19—23.

Професійна освіта : Словник : навч. пос. / уклад. С.У. Гончаренко та ін. ; за ред. Н.Г. Никало. — К. : Вища школа, 2000. — 149 с.

Троцко Г.В . Шляхи активізациї навчального процесу / Г.В. Троцко, І.М. Трубавіна // Професійна освіта : теорія і практика. — 1999. — № 1 (9). — С. 52—63.

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Брижата, І. Г. (2015). МОЖЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/29