РОЗРОБКА СЕГМЕНТНО-ЕЛЕМЕНТНОЇ СТРУКТУРИ УМІНЬ САМОСТІЙНО - ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Ганна Борисівна Захарова НКЦ «Національний транспортний університет», м. Кривий Ріг, асистент кафедри інформаційних систем і технологій

Ключові слова:

уміння, самостійно-пізнавальна діяльність, структура умінь СПД, самоконтроль

Анотація

У статті розглянуто сегментно-елементну структуру умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів як конотативну єдність видових (об’єднаних у сегменти) та підвидових елементів. Подано розробку сегментно-елементної структури вмінь самостійно-пізнавальної
діяльності студентів, яка об’єднує чотири сегменти: когнітивно-афективний, когнітивно-змістовий, організаційно-праксіологічний та рефлексивно-аналітичний. Базуючись на положеннях системно-діяльнісного підходу, автор виокремлює такі види вмінь самостійно-пізнавальної діяльності (СПД) як: відтворювально-наслідувальні; комбінаторні; компенсаційно-оптимізаційні; пошуково-творчі уміння СПД. Надається характеристика кожному елементу із сегмента вмінь самостійно-пізнавальної діяльності сучасного студента вищого навчального закладу та наочно представлено твірну структуру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения / Юрий Константинович Бабанский. — М. : Педагогика, 1977. — 286 с.

Келли Дж. Теория личности : психология личных конструктов / Джордж Келли. — СПб. : Речь, 2000.

Малихін О.В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методологічний аспект : монографія / Олександр Володимирович Малихін. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. — 307 с.

Рапацевич Е.С. Педагогика : Большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацевич. — Мн. : Современное слово, 2005. — 720 с.

Серль Дж.Р. Открывая сознание заново / Джон Роджерс Серль. — М., 2002.

Талызина Н.Ф. Педагогическая психология : Учеб. пособие [для сред. пед. учеб. заведений] / Нина Федоровна Талызина. — М. : Академия, 1998. — 288 с.

Щукина Г.И . Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе : учеб. пособие [для студентов пед.ин-тов.] / Галина Ивановна Щукина. — М. : Просвещение, 1979. — 160 с.

Эльконин Д.Б. Введение в психологию развития / Даниил Борисович Эльконин. — М. : Тривола, 1994. — 167 с.

Downloads


Переглядів анотації: 159

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Захарова, Г. Б. (2015). РОЗРОБКА СЕГМЕНТНО-ЕЛЕМЕНТНОЇ СТРУКТУРИ УМІНЬ САМОСТІЙНО - ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/30