ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Юлія Олександрівна Зенькович Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», викладач кафедри образотворчого мистецтва

Ключові слова:

ціннісні компетенції, майбутні вчителі образотворчого мистецтва, педагогічні умови, ціннісній простір, закономірності фахової підготовки, аксіологія

Анотація

У статті досліджується проблема формування ціннісних компетенцій майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Визначено педагогічні умови, які забезпечують результативність цього процесу. Ціннісний простір фахової підготовки майбутнього вчителя визначається
як базова педагогічна умова, що вирішально впливає на формування ціннісних компетенцій. Виявлені та схарактеризовані відповідно до педагогічних умов ті механізми, які безпосередньо впливають на результативність формування ціннісних компетенцій майбутніх учителів
образотворчого мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ананьев Б.Г. Психофизиология студенческого возраста и усвоение знаний / Б.Г. Ананьев // Вестник высшей школы. — 1972. — № 7. — С. 17—26.

Бех І. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Бех // Педагогіка і психологія. — 1997. — № 1. — С. 124—129.

Брокгауз. Философия : Концепции, мыслители, понятия : пер. с нем. — СПб. : Амфора, ТИД Амфора : РХГА, 2010. — 423 с.

Коротаева Е.В. Качество подготовки будущего педагога / Е.В. Коротаева // Педагогика. — 2006. — № 9. — С. 61—64.

Корчажкина О.М. Построение рефлексивной модели современного учителя / О.М. Корчажкина // Педагогика. — 2012. — № 3. — С. 65—70.

Орлов В.Ф. Професійне становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін : теорія і технологія : монографія / за заг. ред. І.А. Зязюна. — К. : Наукова думка, 2003. — 262 с.

Психологічні особливості творення наукового тексту : методичні рекомендації / за ред. В.В. Андрієвської. — К. : Педагогічна думка, 2008. — 216 с.

Стукалова О.В. Высшее профессиональное образование в сфере культуры и искусства: современное состояние и перспективы развития / О.В. Стукалова. — Автореф. дис. …д-ра пед. наук :

00.08. — М., 2011. — 25 с.

Ткач Т.В . Освітній простір особистості : монографія / Тамара Ткач. — К. : Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2008. — 272 с.

Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания / Константин Дмитриевич Ушинский. — М. : Фаир-ПРЕСС, 2004. — 239 с.

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самуэль Хантингтон. — М. : АСТ, 2005. — С. 38—45.

Downloads


Переглядів анотації: 231

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Зенькович, Ю. О. (2015). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/31