ДИДАКТИЧНИЙ І СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Автор(и)

  • Ірина Сергіївна Павленко Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», здобувач кафедри педагогіки

Ключові слова:

дидактичний потенціал, гуманітарні предмети, формування загальнокультурної компетентності, загальнокультурна компетентність учнів старшої школи

Анотація

У статті висвітлюються основні аспекти сучасного психолого-педагогічного розуміння дидактичного та світоглядного потенціалу шкільних предметів гуманітарного циклу в контексті формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи. На основі порівняльного аналізу наукових джерел виокремлено специфічні особливості змісту гуманітарних дисциплін, які зумовлюють і специфіку навчальної діяльності у процесі викладання та засвоєння. Автором обґрунтовано доведено, що результатом вивчення предметів гуманітарного циклу має виступати нова цілісна картина світу, яка містить і моделі власної поведінки суб’єкта; гуманітарне пізнання значною мірою спрямоване на пізнання суб’єкта, відповідального за свої висновки перш за все перед самим собою; пізнання гуманітарного предмета зливається з сенсоутворенням,
з виробленням власного ставлення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Жила С. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи / Жила Світлана Олексіївна. — Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 . — К., 2004. — 579 с.

Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования / Нина Васильевна Кузьмина. — Л. : ЛГУ, 1970. — 114 с.

Кулагин П.Г. Межпредметные связи в процессе обучения / П.Г. Кулагин. — М. : Просвещение, 1981. — 96 с.

Ладыженская Т.А . Уроки риторики в школе / Таиса Алексеевна Ладыженская. — М. : Просвещение-ВЛАДОС, 2000. — 103 с.

Людина в світі гуманітарного пізнання. — К. : Український центр духовної культури, 1998. — 408 с.

Мелик-Пашаев А. Гуманизация образования: проблемы и возможности / Александр Александрович Мелик-Пашаев. — Режим доступу : http://www.voppsy.ru/issues/1989/895/895011.

htm

Порус В.Н. Искусство понимания: сотворение смысла / В.Н. Порус // Заблуждающийся разум. Многообразие вненаучного знания. — М., 1990. — 380 с.

Сериков В.В. Общая педагогика. Курс лекций / Владислав Владиславович Сериков. — Волгоград : Перемена, 2004. — 278 с.

Юдин Б.Г. О человеке, его природе и его будущем / Б.Г. Юдин // Вопросы философии. — 2004. — № 2. — С. 16—28.

Downloads


Переглядів анотації: 190

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Павленко, І. С. (2015). ДИДАКТИЧНИЙ І СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/32