Компетентнісний підхід до навчання математики старшокласників

Автор(и)

  • Ірина Ярославівна Сафонова КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», здобувач кафедри педагогіки та психології, Херсонський НВК № 56 Херсонської міської ради, вчитель математики

Ключові слова:

компетентність, компетенція, математична компетентність, ключова компетентність, предметна компетентність, компетентнісний підхід, прикладна спрямованість математики

Анотація

У статті розглянуто визначення компетентнісного підходу, компетенції, компетентності, математичної компетентності як дидактичної категорії, її сутність, обґрунтовано структуру та зміст. Визначено, яких математичних компетентностей мусить набувати випускник загальноосвітнього закладу. Зазначено, у який спосіб старшокласник може набути цих компетентностей, як їх формувати, проаналізовано окремі особливості сприймання ним математики. Підкреслено, що математичні компетентності включають різноманітні розумові процеси, інтелектуальні й практичні вміння. З’ясовано особливості реалізації компетентнісного підходу в навчанні математики учнів старших класів, на основі чого визначено інтелектуальні та матеріальні засоби його реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Головань М.С. Математичні компетентності чи математична компетентність? / М.С. Головань // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2012» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 груд. 2012 р., м. Суми). Частина I / упорядник Чашечникова О.С. — Суми : Мрія, 2012. — С. 36–38.

Головань М.С. Компетенція та компетентність: порівняльний аналіз понять / М. С. Головань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. — Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2011. — № 8(18). — С. 224–234.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1392–2011

Зіненко І.М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку / І.М. Зіненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. — Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. — № 2. — С. 165–174.

Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA–2006 / [Баранова В.Ю., Ковалева Г.С., Кошеленко Н.Г., Красновский Е.А. и др.]. — М. : Центр оценки качества образования ИСМО РАО, 2007. — 99 с.

Прус А.В. Про компетентнісний підхід у навчанні математики в класах суспільно-гуманітарного напряму [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://E:/Documents%20and%20Settings/Admin/Мои%20

Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : [моногр.] / С.А. Раков. — Х. : Факт, 2005. — 360 с.

Downloads


Переглядів анотації: 578

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Сафонова, І. Я. (2015). Компетентнісний підхід до навчання математики старшокласників. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/34