ПРОФЕСІОНАЛІЗМ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ

Автор(и)

  • Юлія Миколаївна Котєнева Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, здобувач кафедри педагогіки

Ключові слова:

професіоналізм, професійна компетентність, професійна кар’єра

Анотація

У статті висвітлено сучасний стан наукового обґрунтування змісту понять «професійна компетентність» та «професіоналізм» як складових професійної кар’єри майбутнього вчителя. Спираючись на аналіз існуючих досліджень щодо професійної компетентності майбутніх вчителів, автор виокремлює наступні компоненти: мотиваційно-вольовий, функціональний і рефлексивний. Представлено показники професіоналізму майбутнього вчителя: професійна продуктивність, професійна ідентичність, професійна зрілість, а також подано характеристики професіоналізму майбутнього вчителя як компонента його професійної кар’єри.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности / В.А. Бодров. — СПб. : Per Se, 2001. — 511 с.

Дружилов С.А. Становление профессионализма как процесс формирования концептуальной модели профессиональной деятельности / С.А. Дружилов // Журнал прикладной психологии. — 2004. — № 6. — С. 40–45.

Дружилов С.А. Психология профессионализма : интегративный подход / С.А. Дружилов // Вестник КрасГУ. — 2006. — № 8. — С. 170–176.

Зеер, Э.Ф. Психология профессий: Уч. пособие / Э.Ф. Зеер. — М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. — 336 с.

Климов Е.А. Пути в профессионализм: (психологический взгляд) / Е. А. Климов. — М. : Моск. психол.-соц. ин-т : Флинта, 2003. — 318 с.

Климов Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. — Воронеж : МОДЭК, 1996. — 400 с.

Маркова А.К. Психология труда учителя: Книга для учителя / А.К. Маркова. — М. : Просвещение, 1993. — 190 с.

Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессиона-лизма учителя / А.К. Маркова // Педагогика. — 1995. — № 6. — С. 55–63.

Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. — М. : Знание, 1996. — 312 с.

Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя / А.К. Маркова // Педагогика. — 1990. — № 8. — С. 57–68.

Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал / Л.М. Митина. — М. : Дело, 1994. — 215 с.

Поваренков Ю. Психологическое содержание профессионального ста-новления человека / Ю. Поваренков.– М. : Изд-во УРАО.– 2002. — 160 с.

Downloads


Переглядів анотації: 366

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Котєнева, Ю. М. (2015). ПРОФЕСІОНАЛІЗМ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/39

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ