Використання проектних технологій в навчально-виховному процесі для розвитку пізнавальних потреб учнів

Автор(и)

  • Валерій Миколайович Лисицький Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти», здобувач кафедри педагогіки і психології

Ключові слова:

проектна технологія, метод проектів, навчальний проект, пізнавальні навички, пізнавальна творча активність

Анотація

У статті розглянуто можливості використання проектних технологій у навчально-виховному процесі, що розв’язують цілу низку виховних і розвивальних завдань: сприяють розвитку пізнавальної активності учнів у процесі навчання, формують вміння самостійно конструювати свої
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. Метод проектів створює умови для самостійного отримання знань учнями з різних джерел; вироблення уміння користуватися ними для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; удосконалення навичок дослідницької
діяльності під час роботи в групах; розвитку творчого мислення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антоненко В.М. Сучасні інформаційні системи і технології : навч. посіб. / В.М. Антоненко, Ю.В. Ратушна. — К. : КСУМГІ, 2005. — 131 с.

Баханова К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі : монографія / К.О. Баханова. — Запоріжжя : Просвіта, 2004. –328 с.

Гуревич Р.С . Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : навч. посібник для учнів і слухачів післядипломної освіти / Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія. — Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. — 366 с.

Днепров С.А. Эвристический потенциал категории незнание / С.А. Днепров // Педагогика. — 1999. — № 1. — С. 116—122.

Інформатика : Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : навч. посіб. / за ред. О.І. Пушкаря. — К. : Видавничий центр «Академія», 2001. — 696 с.

Іванов П.В. Сучасне шкільне краєзнавство / П.В. Іванов // Радянська педагогіка. — 1990. — № 10. —

С. 27—30.

Кагоров Е.Ф. Ещё о методе проектов / Е.Ф. Кагоров // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: практико-зорієнтований збірник / [керівник авторського колективу — директор ліцею міжнародних відносин № 51 С.М. Шевцова. Науковий керівник і редактор — канд. істор. наук І.Г. Єрмаков]. — К. : Департамент, 2003. — С. 412—416.

Паламарчук О.І. Культурологічні проекти у профільній школі / О.І. Паламарчук // Підручник для директора. — 2005. — № 9—10. — С. 59—65.

Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; [за ред. О.І. Пометун]. — К. : Видавництво : А.С.К., 2004. — 192 с.

Downloads


Переглядів анотації: 357

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Лисицький, В. М. (2015). Використання проектних технологій в навчально-виховному процесі для розвитку пізнавальних потреб учнів. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/40

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ