Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В.О. Сухомлинського)

Автор(и)

  • Л. Хоружа завідувачка кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, докторка педагогічних наук, професорка. https://orcid.org/0000-0003-4405-4847

Анотація

Статтю присвячено аналізу ідей видатного українського педагога-вченого В.О. Сухомлинського
щодо осмислення феномену педагогічної культури та професійної етики в діяльності вчителя,
їхньої життєдайності в умовах реформування сучасної вітчизняної освіти.

Посилання

Бондар Л.С. Гуманістичний потенціал загальнолюдських духовних цінностей у педагогічній спад-

щині В.О. Сухомлинського / Л.С. Бондар // Цінності освіти і виховання : наук-метод. зб. — К., 1997. —

С. 90–93.

Живая этика. — М. : Изд. дом Шалвы Амонашвили, 1999. — 224 с.

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка

Сухомлинский В.А. «Не только разумом, но и сердцем...» : сб. ст. и фрагм. из работ /

В.А. Сухомлинский ; [вступ. ст. Л. Голованова]. — М. : Мол. гвардия, 1986. — 205 с.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителю / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори : в 5 т. — К., 1976. —

Т. 2. — С. 416–665.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т. / В.О. Сухомлинський. — К. : Рад. шк., 1977. — Т. 3. — 670 с.

Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. / Л.Л. Хоружа. — К. : Академвидав, 2012. —

с.

REFERENCES

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Хоружа, Л. (2018). Педагогічна культура та професійна етика як ціннісна основа діяльності вчителя (за матеріалами праць В.О. Сухомлинського). Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 11-15. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/255