ПСИХОЛОГІЧНА ТЕХНІКА «МОЯ ІСТОРІЯ» ЯК ЗАСІБ НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ФАХІВЦЯМИ ТА БАТЬКАМИ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ

Автор(и)

  • Г. Супрун кандидатка психологічних наук; викладачка кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка; https://orcid.org/0000-0003-3282-7603

Анотація

Стаття розкриває методичні особливості та досвід використання психологічної техніки «Моя
історія» для формування співпраці між фахівцями та батьками аутичної дитини. Проаналізовано
окремі особливості сучасного вітчизняного досвіду надання психолого-педагогічної допомоги
дітям з аутизмом (проблеми, напрацювання вітчизняних дослідників із означеної проблематики).
Представлено етапи підготовки та роботи з психологічною технікою «Моя історія» на окремих
прикладах. Висвітлено труднощі, які виникають під час підготовки та впродовж роботи з кни-
жечкою, розкрито шляхи їх подолання. Окреслено можливі способи поглиблення та урізноманіт-
нення означеної техніки в роботі з дітьми з аутизмом.

Посилання

Душка А.Л. Психоемоційні стани батьків дітей з психофізичними відхиленнями: концептуаліза-

ція, діагностика і корекція [Текст] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.08 / А.Л. Душка ; Нац.

акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. — К., 2016. — 42 с.

Скрипник Т.В. Технологія командної взаємодії в контексті психолого-педагогічного супроводу

дітей з аутизмом в освітньому просторі / Т.В. Скрипник // Актуальні проблеми педагогіки, психо-

логії та професійної освіти. — 2015. — № 1. — С. 14–19.

Супрун А.В. Использование социальных историй в работе с дошкольниками с аутизмом

(из опыта работы) [Электронный ресурс] / А.В. Супрун, К.С. Тороп // Специальное образова-

ние: традиции и инновации : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 14–15 апреля

г.). — Минск : БГПУ, 2016.

Супрун Г.В. Адаптація методу «Соціальні історії» у роботі з дошкільниками з розладами аутис-

тичного спектра / Г.В. Супрун // Науковий вісник Херсонського державного університету. (Серія

«Психологічні науки»; вип. 3, том 2). — Херсон, 2016. — С. 155–160.

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Супрун, Г. (2018). ПСИХОЛОГІЧНА ТЕХНІКА «МОЯ ІСТОРІЯ» ЯК ЗАСІБ НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ МІЖ ФАХІВЦЯМИ ТА БАТЬКАМИ ДИТИНИ З АУТИЗМОМ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 79-84. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/265