Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя

Автор(и)

  • Вікторія Євгенівна Сергєєва Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри англійської філології факультету іноземних мов

Ключові слова:

педагогічна наука, професійні цінності вчителя, професійно-педагогічна діяльність, ретроспективний аналіз

Анотація

У статті прослідковано генезис розвитку стану розв’язання проблеми формування професійних цінностей вчителя від часів Античності до наших днів. Проаналізовано стан розв’язання цієї проблеми у наукових працях вітчизняних і зарубіжних дослідників у ретроспективному аспекті.
Автор наголошує на тому, що у змісті професійно-педагогічної діяльності сучасного вчителя особливого значення набуває ціннісний компонент, за допомогою якого значно розширюються теоретико-методологічні й практичні знання вчителів про сутність цінностей та їхню природу, про механізми їх розвитку й способи функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Євгенівна Сергєєва, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри англійської філології факультету іноземних мов

кандидат педагогічних наук

Посилання

Асташова Н.А. Учитель : проблема выбора и формирование ценностей / Н.А. Асташова. — Москва-Воронеж, 2000. — 272 с.

Бех І.Д. Виховання особистості : У 2 кн. Кн. 1: Особистісноорієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : Навч.-метод. видання. — К. : Либідь, 2003.– 280 с.

Бірюк Л. Аксіологічний підхід до формування майбутнього вчителя початкової ланки освіти / Л. Бірюк // Шлях освіти. — 2009. — № 4. — С. 24–27.

Бондар Л. В.О. Сухомлинський: ціннісно-гуманна основа виховного процесу / Л. Бондар // Рідна шк. — 2009. — № 8/9. — С. 14–17.

Гриньова В.М. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу / В.М. Гриньова // Вища освіта України. — 2006. — № 4. — С. 58–61.

Дубасенюк О.А. Формування професійної компетентності майбутніх учителів на засадах духовно-моральних цінностей / О.А. Дубасенюк // VІ Міжнародна науково-практична конференція [«Духовно-моральне виховання і професіоналізм особистості в сучасних умовах»], (30–31 жовтня 2009 р.), / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. — К., 2009. — С. 40–50.

Егоров С.Ф. История педагогики в России: Хрестоматия для студентов гуманитарных факультетов высших учебных заведений / С.Ф. Егоров. — М. : AKADEMIA, 2002. — 400 с.

Зязюн І.А. Аксіологічні ресурси педагогічної дії вчителя / І.А. Зязюн // Естетика і етика педагогічної дії : Збірник наукових праць. — Київ-Полтава, 2011. — С. 9–24.

Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. спец. / И.Ф. Исаев. — М. : Академия, 2004. — 206 с.

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. академіка РАО А.И. Пискунова. — 2-е изд., испр. и дополн. — М. : ТЦ «Сфера», 2001. — 512 с.

Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования / П.Ф. Каптерев // Избр. пед. соч. / под ред. А.М. Арсеньева. — М. : Педагогика, 1982. — 704 с.

Коцан І.Я. Професійна підготовка сучасного учителя: проблеми і орієнтири / І.Я. Коцан // Доповідь на Другому форумі ректорів педагогічних університетів Європи. — 24–25 травня 2013 р., Франкфурт-на-Майні. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eenu.edu.ua/uk/articles/

profesiyna-pidgotovka-suchasnogo-uchitelya-problemi-i-oriientiri

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения / А.Ф. Лосев. — М. : Мысль, 1978. — 628 с.

Макаренко А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. — Собр. соч. в 4 т. — Т. 2. — М., 1987. — 236 с.

Мацько Д.С. Гуманістичні цінності як основа особистісного та професійного становлення учителя / Д.С. Мацько // Гуманіт. науки. — 2007. — № 2. — С. 12–15.

Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої освіти : Курс лекцій / Н.І. Мащенко. — 2-е вид., доповн. й переробл. — Кременчук, 2006. — 271 с.

Новичкова Г.А . Историко-философские очерки западной педагогической антропологии. — М., 2001. — 142 с.

Спирин А.П. Профессиональные ценности современного педагога / А.П. Спирин // ГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.vspc34.ru/index.php?option = com_content&view = article&id = 565

Downloads


Переглядів анотації: 672

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Сергєєва, В. Є. (2015). Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/27

Номер

Розділ

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки