Загальна характеристика університетської освіти в Україні у повоєнний період (50—70-і роки ХХ століття)

Автор(и)

  • Наталія Олександрівна Терентьєва Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, докторант

Ключові слова:

університет, університетська освіта, науково-технічний прогрес, наукові дослідження, науковий потенціал

Анотація

У статті йдеться про університетську освіту 50—70-х років ХХ століття, яка забезпечила фундаментальну підготовку висококваліфікованих фахівців. До 1953 року практично безперервно тривав процес одержавлення усіх форм громадського життя. Період кінця 60-х — початку 70-х років ознаменувався поєднанням освіти і науки, фундаментальних та прикладних досліджень. Регулярним стає проведення наукових симпозіумів з проблематики управління, планування й організації наукових та технічних досліджень. У 70-х роках спостерігається підвищення ролі університетів у координації та проведенні наукових досліджень в галузі фундаментальних теоретичних проблем, у формуванні науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів, в узагальненні та поширенні передового досвіду викладання. Університетська освіта стає провідним компонентом вищої школи, оскільки інтегрує та концентрує науковий потенціал на перспективних напрямах розвитку науки, техніки і практичного виробництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Олександрівна Терентьєва, Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, докторант

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции / под ред. Л.И. Карпова и В.А. Северцева. — М. : Гос. изд-во «Сов. наука», 1957. — 656 с.

Высшая школа СССР за 50 лет (1917—1967) / под ред. В.П. Елютина. — М. : Высш. школа, 1967. — 272 с.

Высшее образование в Украинской Советской Социалистической Республике / Г.Г. Ефименко и др. — К. : Вища шк., Голов. изд-во, 1983. — 94 с.

Елютин В.П. Наука и высшее образование. Доклад на пленарном заседании / В.П. Елютин. — М., 1968. — 35 с.

Закон Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР від 17 квітня 1959 р. : в кн. : Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення КП і Радянського Уряду. 1917—1960 рр. Зб. документів в 2-х т. –Т. 2 (Червень 1941—1960 рр.) / ред. О.В. Килимник — К. : Держполітвидав УРСР, 1961. — 665 с., С. 511—530.

Из директив ХХІV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. документов 1917–1973. — М. : Педагогика, 1974. — С. 89–91.

Из резолюции ХХІV съезда КПСС по отчетному докладу Центрального Комитета КПСС // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. документов 1917–1973. — М. : Педагогика, 1974. — 560 с. — С. 88–89.

Карлов П.В. Преобразование образования / П.В. Карлов // Вопросы философии. — 1998. — № 11. — С. 3—19.

Народна освіта і наука : культура в Українській РСР. Статистичний збірник. — К. : Статистика, 1973. — 316 с.

Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР. 1917—1967 / ред. А.Т. Бондар. — К. : Рад. шк., 1967. — 483 с.

О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 20 июня 1972 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сб. документов 1917–1973. —

М. : Педагогика, 1974. — С. 236–240.

Тимирязев К.А. Наука и демократия. Сб. статей. 1904—1919 гг. / К.А. Тимирязев. — М. : Изд-во социально-экон. лит-ры, 1963. — 498 с.

Чепелев В.І. Розвиток радянської педагогічної науки на Україні (1917—1967 рр.) / В кн. : Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР за 50 років. Тези ювілейної сесії. — К. : Рад. шк., 1967. — 272 с.

Downloads


Переглядів анотації: 355

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Терентьєва, Н. О. (2015). Загальна характеристика університетської освіти в Україні у повоєнний період (50—70-і роки ХХ століття). Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/28

Номер

Розділ

Історія вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки