ГОТОВНІСТЬ ДО ЛІДЕРСТВА ЯК ЧИННИК СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

  • Т. Саврасова-В’юн заступник директора з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук https://orcid.org/0000-0001-5737-6189

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3612

Анотація

У статті висвітлено актуальну проблему впливу готовності до лідерства на стресостійкість студентів. Мета дослідження полягає у вивченні залежності стресостійкості студентів від їх готовності до лідерства. Науковий розгляд проблеми проводився на базі Київського універси- тету імені Бориса Грінченка, в якому брало участь 234 студента. У процесі реалізації дослідження визначено зміст, структуру стресостійкості, готовності до лідерства студентів, підібрано психодіагностичний інструментарій вивчення показників зазначених феноменів, проведено кон- статуючий етап експерименту, кореляційний, регресійний аналіз залежності рівня стресостій- кості студентів від рівня готовності до лідерства. У результаті експерименту з’ясовано, що між рівнем стресостійкості студентів та їх готовністю до лідерства існує пряма залежність. Високий рівень стресостійкості мають студенти, які володіють розвиненою готовністю до лідерства. Отримані результати можуть допомогти у здійсненні освітнього процесу вищих закладів освіти з метою підвищення рівня стресостійкості молоді.

Посилання

Ерастова А. В., Черкасова О.В. Лидерство: учебное пособие. Саранск, 2015. URL: https://docplayer. com/42873796-Liderstvo-uchebnoe-posobie.html.

Avolio B. J., Hannah S. T. Leader Developmental. Readiness Industrial and Organizational Psychology. 2009. no. 2(3). 284-287. doi:10.1111/j.1754-9434.2009.01150.x.

Bamuhair S., Farhan A., Althubaiti A., Agha S., Rahman S., Ibrahim N. Sources of Stress and Coping Strategies among Undergraduate Medical Students Enrolled in a Problem-Based Learning Curiculum. Hindawi Publishing Corporation Journal of Biomedical Education. 2015. no. 1-8. doi:10.1155/2015/575139.

Bera N. Towards Stress Management and Self-Care among School Students. International Journal of Humanities & Social Science Studies. 2016. no. 3 (1). 157-164. URL: http://oaji.net/ articles/2016/1115-1470131933.pdf

Bergelso І. Effective Leadership and Leadership Readiness. Рersonal training on the net 12. 2012. URL: http://www.ptonthenet.com/articles/effective-leadership-and-leadership-readiness-3640.

Bland H., Melton B., Welle P., Bigham L. Stress Tolerance: New Challenges for the Millennial College Students. College Student Journal. 2012. no. 46(2). 362-375. URL: https://www.questia.com/library/ journal/1G1-297135954/stress-tolerance-new-challenges-for-millennial-college

Civitci А. Perceived Stress and Life Satisfaction in College Students: Belonging and Extracurricular Participation as Moderators. Procedia — Social and Behavioral Sciences. 2015. no. 205. 271-281. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.09.077.

Essel G., Owusu P. «Causes of Students» Stress, its effects on their stress management by students, A case study at Seinajoki». Finland: University of Applied Science. 2017. URL: https://www.theseus.fi/bitstream/ handle/10024/124792/Thesis% 20Document.pdf?sequence=1.

Kolzow D. R. Leading from within: Building Organizational Leadership Capacity. 2014. URL: https:// www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/edrp/ Leading_from_Within.pdf.

Koschel T. L., Young J, C., Navalta J. W. Examining the Impact of a University-driven Exercise Programming Event on End-of-semester Stress in Students. International journal of exercise science. 2017. no. 10(5). 754.-763. URL: https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC5609663/

Oken B. S., Chamine І., Wakeland W. A systems approach to stress, stressors and resilience in humans.

Behavioural Brain Research. 2015. no. 282. 144-154. doi: 10.1016/j.bbr.2014.12.047.

Paul D. W., Graf H. M. Effective Lifestyle Habits and Coping Strategies for Stress Tolerance among College Students. American Journal of Health Education. 2011. no. 42 (2). 96-105. doi: 10.1080/19325037.2011.10599177.

Selye H. Confusion and controversy in the stress fi eld. Journal of human stress.1975. no. 1(2). 37-44. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1235113.

Zainab A. Defining Leadership Readiness. Journal of Management, Economics & Finance. 2011. no. 1(1). 91-95. URL: https://britishjournals.files. wordpress.com/2011/07/9_leadershiprea diness_ambreen_jmefissue1vol1.pdf.

REFERENCES

Erastova A. V., Cherkasova O.V. (2015) Liderstvo: uchebnoe posobie. [Leadership: study guide.] https:// docplayer.ru/42873796-Liderstvo-uchebnoe-posobie.html. (in Russian).

Avolio B. J., Hannah S. T.(2009) Leader Developmental. Readiness Industrial and Organizational Psychology. no. 2(3). 284-287. doi:10.1111/j.1754-9434.2009.01150.x. (in English).

Bamuhair S., Farhan A., Althubaiti A., Agha S., Rahman S., Ibrahim N. (2015) Sources of Stress and Coping Strategies among Undergraduate Medical Students Enrolled in a Problem-Based Learning Curiculum. Hindawi Publishing Corporation Journal of Biomedical Education. no. 1-8. doi:10.1155/2015/575139. (in English).

Bera N. (2016) Towards Stress Management and Self-Care among School Students. International Journal of Humanities & Social Science Studies. no. 3 (1). 157-164. http://oaji.net/articles/2016/1115-1470131933. pdf. (in English).

Bergelso І. (2012) Effective Leadership and Leadership Readiness. Рersonal training on the net 12. http:// www.ptonthenet.com/articles/effective-leadership-and-leadership-readiness-3640. (in English).

Bland H., Melton B., Welle P., Bigham L. (2012) Stress Tolerance: New Challenges for the Millennial College Students. College Student Journal. no. 46(2). 362-375. https://www.questia.com/library/ journal/1G1-297135954/stress-tolerance-new-challenges-for-millennial-college. (in English).

Civitci А. (2015) Perceived Stress and Life Satisfaction in College Students: Belonging and Extracurricular Participation as Moderators. Procedia — Social and Behavioral Sciences. no. 205. 271-281, doi: 10.1016/j. sbspro.2015.09.077. (in English).

Essel G., Owusu P. (2017) «Causes of Students» Stress, its effects on their stress management by students, A case study at Seinajoki». Finland: University of Applied Science. 2017. https://www.theseus.fi/bitstream/ handle/10024/124792/Thesis% 20Document.pdf?sequence=1. (in English).

Kolzow D. R. (2014) Leading from within: Building Organizational Leadership Capacity. https://www. iedconline.org/clientuploads/Downloads/edrp/ Leading_from_Within.pdf. (in English).

Koschel T. L., Young J, C., Navalta J. W. (2017) Examining the Impact of a University-driven Exercise Programming Event on End-of-semester Stress in Students. International journal of exercise science. no. 10(5). 754.-763. https://www.ncbi.nlm. nih.gov/pmc/articles/PMC5609663/. (in English).

Oken B. S., Chamine І., Wakeland W. (2015) A systems approach to stress, stressors and resilience in humans. Behavioural Brain Research. no. 282. 144-154, doi: 10.1016/j.bbr.2014.12.047. (in English).

Paul D. W., Graf H. M. (2011) Effective Lifestyle Habits and Coping Strategies for Stress Tolerance among College Students. American Journal of Health Education. no. 42 (2). 96-105, doi: 10.1080/19325037.2011.10599177. (in English).

Selye H. (1975) Confusion and controversy in the stress fi eld. Journal of human stress. no. 1(2). 37-44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1235113. (in English).

Zainab A. (2011) Defining Leadership Readiness. Journal of Management, Economics & Finance. no. 1(1). 91-95. https://britishjournals.files.wordpress.com/2011/07/9_ leadershipreadiness_ambreen_ jmefissue1vol1.pdf. (in English).

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Саврасова-В’юн , Т. (2022). ГОТОВНІСТЬ ДО ЛІДЕРСТВА ЯК ЧИННИК СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 93-99. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3612

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ