МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДЛІТКА У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Т. Сватенкова кандидат психологічних наук, доцент, докторантка Прикарпатського Національного університету імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0002-4921-9033

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3613

Анотація

У статті розкрито особливості психосоціальної ситуації розвитку підлітків в умовах пандеміч- ної кризи і обґрунтовано гостру необхідність вивчення її впливу на сфери життєдіяльності осо- бистості на даному віковому етапі: емоційну, мотиваційну, поведінкову, міжособистісне спілку- вання, фізичний стан. Проаналізовано стан проблеми у міжнародному масштабі. Визначено роль і місце мотиваційного компоненту у структурі потенціалу підлітка. Проведено ґрунтовне дослі- дження з використанням методики В.Е.Мільмана «Вивчення мотиваційної сфери особистості», анкетування батьків і вчителів, порівняльний аналіз успішності дітей до і під час дистанційного навчання. Розкрито фактори впливу на мотивацію підлітка та сфери, що зазнали найбільших змін у ситуації пандемічної кризи в Україні. У дослідженні прийняло участь 360 осіб 14-17 років із 10 різних шкіл Центральної, Північної та Західної України, 387 батьків відповідних дітей та 120 учи- телів відповідних шкіл. Опитування було добровільне, анонімне і з використанням Google form інструментів. Охарактеризовано емоційний та мотиваційний профілі особистості у струк- турі мотиваційного потенціалу підлітка. Показано зв’язок розвитку психологічного потенці- алу підлітка з психосоціальною ситуацією, зокрема важливість відвідування підлітками школи. Розкрито особливості змін у емоційній, мотиваційній, поведінковій сферах, у сфері міжособис- тісного спілкування, фізичного стану. Відмічено зниження мотивації до навчальної діяльності, зменшення контактів з оточенням, інфантильність поведінки, що свідчить про поширення депресивних та кризових станів серед підлітків. Визначено сутність психологічного потенціалу підлітка. Охарактеризовано мотиваційний потенціал підлітків у навчальній діяльності як базо- вий у структурі психологічного потенціалу особистості, діагностовано мотиваційний та емо- ційний профілі особистості підлітка. Доведено залежність розвитку мотиваційного потенціалу підлітків у навчальній діяльності від особливостей психосоціальної ситуації, пов’язаної з каран- тинними заходами.

Посилання

Benjet, C., Borges, G., Méndez, E. et al. Eight-year incidence of psychiatric disorders and service use from adolescence to early adulthood: longitudinal follow-up of the Mexican Adolescent Mental Health Survey. Eur Child Adolesc Psychiatry 25, 163–173 (2016). https://doi.org/10.1007/s00787-015-0721-5

COVID-19 GOVERNMENT RESPONSE TRACKER 2020 https://www.bsg.ox.ac.uk/research/research- projects/covid-19-government-response-tracker

Ginny Sprang, Miriam Silman. Posttraumatic stress disorder in parents and youth after health-related disasters. Disaster Med Public Health Prep. 2013 Feb;7(1):105-10. doi: 0.1017/dmp.2013.22.

Li Duan, Gang Zhu. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic Lancet Psychiatry (2020) Apr; 7(4):300-302. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30073-0. https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/32085840/

Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet Journal. VOLUME 395, ISSUE 10227, P912-920, MARCH 14, 2020

The impact of COVID-19 on the mental health of adolescents and youth https://www.unicef.org/lac/en/ impact-covid-19-mental-health-adolescents-and-youth

UNICEF Ukraine 2021 https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/least-1-7-children-and-young- people-has-lived-under-stay-home-policies-most-last

Wang Y, Zhang D, Du G et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 2020, Apr 29. Doi: 10.1016/S0140-6736(20)31022-9.

Выготский Л.С. (2005). Психология развития человека. М.: Изд-во Смысл; Эксмо, 1136 с.

Зараковский Г.М. (1998). Психологический потенциал индивида и популяции (Г.М. Зараковский, Г.Б. Степанова). Человек. №3. С. 50-59.

Кожина Г.М. (2020). Астенічний синдром // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue. gov.ua/

Мільман В. Е. (1990). Метод вивчення мотиваційної сфери особистості. Практикум з психо- діагностики. Психодіагностика мотивації і саморегуляції. М., С.23-43.

Downloads

Опубліковано

2022-01-31

Як цитувати

Сватенкова , Т. (2022). МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДЛІТКА У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 100-107. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3613

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ