Теоретичні аспекти реформування шкільної освіти Фінляндської Республіки

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3712

Анотація

У статті зроблено спробу теоретично дослідити теоретичні аспекти реформування шкільної
освіти Фінляндської Республіки. за результатами розвідок проаналізовані етапи реформування
шкільної освіти Фінляндії.
Розкрито взаємозв’язки між потребами суспільства щодо вирішення економічних і соціальних
завдань і вдосконаленням освітньої галузі та особливості нормативно-правового регулювання
освітніми змінами в політико-адміністративних умовах Фінляндії.
Актуальність дослідження випливає з того, що освітня галузь Фінляндської Республік має високий рейтинг серед показників міжнародних систем оцінювання якості освіти, таких як PISA,
PIRLS та TIMSS, що тісно пов’язано з модернізацією шкільної освіти впродовж шести десятиліть.
Фінська освіта вирізняється якістю, доступністю та інноваціями.
Особливу увагу приділено кореляції реформування системи освіти з економічним розвитком
Фінляндії. Подано етапи економічного розвитку країни в повоєнні часи, зокрема: підвищення
рівня можливостей в освіті одночасно з переходом від аграрного до індустріального суспільства;
реформування державної загальноосвітньої шкільної освіти одночасно із зростанням сектору
послуг та підвищенням технологічного рівня в скандинавському суспільстві; підвищення якості
базової освіти та удосконалення вищої освіти одночасно з глобалізацією країни.
Розкрито трансформацію поняття «рівність» шкільної освіти від кількісної основи до якості
освіти. Приділено увагу головним рушіям в модернізації освіти в контексті гнучких економічних
змін. Акцентовано увагу на тому, що провідну роль у відновленні економіки були: сильна соціальна
згуртованість, міцна система безпеки та освітня система.
Охарактеризовано організаційні та змістові зміни, особливості структурних новацій в освітній
галузі.
Проаналізовано етапи реформування фінської шкільної освіти , що знаходять своє відображення
у багатьох працях, зокрема у роботах Пасі Салберга. Акцентується увага на тому, що необхідні
послідовні та гнучкі дії щодо модернізації теоретичних та методологічних основ освітньої
галузі, удосконалення ефективності структур та управління в освіті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aho E., Pitkänen K., & Sahlberg P. (2006). Policy development and reform principles of basic and

secondary education in Finland since 1968. Washington, DC: World Bank, , p.16-34 [in English]

Hargreaves A., Shirley D. (2012). The Global Fourth Way, The Quest For Educational Excellence, Sage

Publications, London, p.56-66. [in English]

Hargreaves A., Fullan M. (2012). Professional Capital, Transforming teaching in Every School, Teachers

College Press, Amsterdam, p. 82. [in English]

Hellstrom M. Muutosote. (2004). Akvaarioprojektin pedagogisten kehittamishankkeiden toteutustapa

ja onnistuminen [ The way of change-the implementation and success of pedagogical development projects

at the experimental school of the Aquarium-project], Helsinki: University of Helsinki. [in Finland]

Jakku-Sihvonen R. (2002). “Differences between School-Specific Results in Terms of Equality in Education.”

In “Evaluation of the Equal Opportunities in the Finish Comprehensive Schools 1998–2001.” Evaluation

/2002. National Board of Education. Helsinki. p.9-27 [in Finland]

Lehtinen E. et al. (1989). Oppimiskasitys [Conception of learning], Helsinki: Valtion painatuskeskus.

[in Finland]

Miettinen R. (1990). Koulun muuttamisen mahdollisuudesta [About the possibilities of school change],

Helsinki:Gaudeamus. [in Finland]

Ministry of Education (2003). “Koulutus–Koulutuspolitiikka Suomessa(Education–Education policy

in Finland).” http://www.minedu.fi/opm/koulutus/index.html. [in English]

OECD Knowledge and skills for life: first results from PISA 2000. (2001). Available online at: http://www.

pisa.oecd.org/, [in English]

OECD Learning for tomorrow’s world: first results from PISA 2003. (2004). Available online at: http://

www.pisa.oecd.org/ [in English]

OECD Problem solving for tomorrow’s world. First measures of cross-curricular competencies from PISA

(2004). Available online at: http://www.pisa.oecd.org/ (accessed 21 December 2004). [in English]

Prime Minister’s Office. (2004).“Finland’s Competence, Openness and Renewability. The Final Report

of the Finland in the Global Economy Project.” Prime Minister’s Office Publications 26/2004. http://www.

vnk.fi/tiedostot/pdf/en/91776.pdf. [in English]

Routti J.& Yla-Anttila P. (2006). Finland as a knowledge economy. Elements of success and lessons learned,

Washington, DC: World Bank. p.39-55 [in English]

Sahlberg P. (2009). Ideat, innovaatiot ja investoinnit koulun kehittamisessa [Ideas, innovation and

investment in school improvement], in Suortamo M., Laaksola H. & J.Valijarvi (eds.) Opettajanvuosi

-2010 [Teacher`s year 2009-2010], Jyvaskyla: PS-kustannus. p.13-56. [in Finland]

Sahlberg P. (2010). Educational change in Finland, in A.Hargreaves, M.Fullan, A.Lieberman &

D.Hopkins (eds.) International handbook of educational change (2nd edition), New York: Kluwer.,

p.323-348 [in English]

Sahlberg P. (2011). Paradoxes of educational improvement: The Finnish experience, Scottish Educational

Review, 43 (1), p.3-23. [in English]

Sahlsberg P. (2015). Finnish lessons, What we can learn from educational change in Finland?, Teachers

College Press, Columbia University, New York and s, p.149. [in English]

Välijärvi J. (2008). Miten hyvinvointi taataan tulevaisuudessakin? [How to guarantee welfare also

in future?], in M. Suortamo, H., Laaksola& J. Välijärvi (eds.) Opettajan vuosi 2008–2009 [Teacher’s year

-2009], Jyväskylä: PS-kustannus, p.55-64. [in Finland]

Voutilainen T., Mehtalainen J.& Niiniluoto I. (1989). Tiedonkasitys [Conception of knowledge], Helsinki:

Kouluhallitus. [in Finland]

Downloads


Переглядів анотації: 82

Опубліковано

2022-08-19

Як цитувати

Косенчук, Ю. (2022). Теоретичні аспекти реформування шкільної освіти Фінляндської Республіки. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (37 (1), 82–87. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3712