№ 37 (1) (2022): ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПЕДАГОГІКА

Весь випуск

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ