ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ-ПСИХОЛОГІВ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Автор(и)

  • Т. Шатюк к.пед.н., доцент, Завідувач кафедри соціальної та педагогічної психології Заклад освіти «Гомельський державний університет імені Франциска Скорини» 246019 Гомель, Республіка Білорусь, вул. Радянська, 104 https://orcid.org/0000-0003-2452-9198

Анотація

У статті подано обґрунтування використання інноваційних методів навчання, у тому числі
майбутніх педагогів-психологів. Високий рівень старіння інформації робить їх застосування актуальним. Автор представляє досвід роботи кафедри соціальної і педагогічної психології Гомельського державного університету імені Франциска Скорини та розкриває сутність творчо-проєктної діяльності
через роботу лабораторії прикладної психології та студентської наукової лабораторії «Альянс».
Наукові, освітні, методичні, соціальні та волонтерські проєкти, що реалізуються в університеті
як в академічних групах, так і в гуртожитках, в інших організаціях та установах міста та області,
дозволяють організувати додаткову професійну підготовку та розширити коло сформованих
професійних компетенцій психологів, підготувати їх до майбутньої професійної діяльності. У ході
участі в проєктах студенти отримують можливість оволодіти психотехнологіями та формами
роботи з різними соціальними групами, у тому числі з уразливими групами населення, з питань
психоосвіти, профілактики, діагностики, консультування, корекції різноманітних психологічних проблем особистості, здійснювати психолого-педагогічний супровід цільових запитів.
Майбутні психологи, як представники допоміжної професії, мають можливість на етапі первинного
професійного становлення залучатися до безпосередніх соціальних контактів з підопічними, вчитися
та розвиватися через безпосередній контакт, незважаючи на активне використання електронних засобів навчання, що дозволяє підтримувати оптимальний баланс соціального та цифрового
середовищ. Завдяки роботі в превентивних, адаптаційних, волонтерських та науково-методичних проєктах з’являються можливості для стартапів та підприємницьких ініціатив, формуються
тісні зв’язки з різними установами та організаціями, що, в свою чергу, дає змогу посилити практикоорієнтоване навчання. Ефективність проєктів студентської науково-дослідної лабораторії «Альянс»
через використання інноваційних методів навчання майбутніх педагогів-психологів сприяє перетворенню моделей «Університет 2.0», «Університет 3.0» у модель «Університет 4.0», в якій проєктнотворча діяльність університету формує та визначає соціокультурне середовище регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

REFERENCES

Vaskivska H. O., Palamar S. P., Vlasenko O. M. Нealth in the civic students` value system: empirical

analysis. Wiadomości Lekarskie. 2019; LXXII nr 10: 1947-1952. (eng).

Khakhomov, S., Beizerau, U. Francisk Scorina Gomel State University in implementation of Tempus

project «Eastern partnership in pedagogical innovations in inclusive education (INOVEST). Central

European Researchers Journal, 2015. Vol.1. Issue 2. P. 65-73 (eng).

Muzyka, О. L., Muzyka, O. O., Stavytska, S. O., Stavytskyi, G. A. Psychosemantic fundamentals

of professional self-efficacy of students: the state of modern scientific discourse. Interdisciplinary Studies

of Complex Systems, 2021. № 18. P. 99-112.

https://doi.org/10.31392/iscs.2021.18.099 (eng).

Музика, О. О. Розвиток самоефективності студентів у процесі адаптаційного тренінгу

[Development of students’ self-efficacy in the process of adaptation training]. Oсвітологічний дискурс,

№ 2 (29). С. 132-142.

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.2.11 (ukr).

Огнев’юк, В. О. Український університет у добу експонентного розвитку [Ukrainian University

in the days of exponential development]. Oсвітологічний дискурс, 2018, № 1-2 (20-21). С. 1-25.

https://doi.org/10.28925/2312-5829.2018.1-2.1452 (ukr).

Palamar B. I., Vaskivska H. O., Palamar S. P. Didacticaspects of cognition of human as a bio-psychosocio-cultural personality. Wiadomości Lekarskie. 2017; LXX nr 5: 959-963. (eng).

Шатюк, Т. Г., Короткевич О. А., Новак Н. Г. Психопрофилактика аддиктивного поведения в студенческой среде: из опыта работы [Psychoprophylaxis of addictive behavior in the student environment:

from work experience]. Известия ГГУ, 2017. № 2 (101). С. 53-58 (rus.).

Shatiuk T., Novak N. Psychological aspects of prevention of crimes against sexual inviolability of minors.

The Pedagogical Process: Theory аnd Practice, 2019, no. 3-4 (66-67). P.181-187.

https://doi.org/10.28925/2078-1687.2019.3-4.181187 (eng

Downloads


Переглядів анотації: 30

Опубліковано

2022-11-23

Як цитувати

Шатюк, Т. (2022). ІННОВАЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ ПЕДАГОГІВ-ПСИХОЛОГІВ У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (36 (2), 47–53. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/337