СУЧАСНІ ТЕОРІЇ РОЗУМІННЯ ЯК СКЛАДОВІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Яна Станіславівна Фруктова Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, докторант

Ключові слова:

професійна підготовка, фундаменталізація освіти, пізнання, розуміння

Анотація

У статті розглядаються сучасні теорії розуміння як складові змісту професійної підготовки фахівців журналістики та інформації, обґрунтовується необхідність врахування психологічних особливостей фахівців журналістики та інформації, як суб’єктів пізнання навколишньої
дійсності, що розглядається як передумова впровадження тренінгів самопізнання у зміст професійної підготовки. Автором обґрунтовується положення, згідно з яким об’єкти і події не можуть розглядатися фахівцями поза контекстом, саме тому особливого значення набуває філософська,
культурологічна, соціальна, історична складові змісту їх професійної освіти.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Яна Станіславівна Фруктова, Київський університет імені Бориса Грінченка, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, докторант

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Асеев В.Г. Личность и значимость побуждений. / В.Г. Асеев — М. : ИП РАО, 1993 — 120 с.

Владимиров В.М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : Монографія / В.М. Владимиров. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2003. — 272 с.

Знаков В.В. Психология понимания: проблемы и перспективы. / В.В. Знаков. — М. : Изд-во «Институт психологи РАН», 2005. — 448 с.

Лекторский В.А. Междисциплинарный и философский поход к проблеме понимания / В.А. Лекторский // Вопросы философии. — 1986. — № 7. — С. 65—69.

Микешина Л.А. Новые образы познания реальности / Л.А. Микешина, М.Ю. Опенков — М. : Российская политическая энциклопедия, 1997. — 240 с.

Пирсиг Р. Дзен и искусство ухода за мотоциклом / Р. Пирсиг — СПб. : Симпозиум, 2002. — 512 с.

Рубинштейн С.Л. О мышление и путях его исследования / С.Л. Рубинштейн. — М. : Изд-во АН СССР, 1958. — 435 с.

Рюмшина Л.И. Ценностно-смысловой подход к общению (теоретико-методологические обоснование) / Л.И. Рубинштейн. — Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 2004. — 176 с.

Селицкая Л.А. Гносеологическая природа понимания / автореф. … канд.. филос. наук / Л.А. Селицкая, 1976. — 21 с.

Смирнов А.А. Проблемы психологи памяти / А.А. Смирнов. — М. : Просвещения, 1966.

Научное познание и мир человека. — М. : Политиздат, 1989. — 225 с.

Филатов В.П. Гносеологические основы мыслительной деятельности / Филатов В.П., Шилков Ю.М. — СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 1992. — 328 с.

Downloads


Переглядів анотації: 155

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Фруктова, Я. С. (2015). СУЧАСНІ ТЕОРІЇ РОЗУМІННЯ ЯК СКЛАДОВІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЇ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/35