КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Маріан Філаретович Бирка Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою

Ключові слова:

мотив, мотивація, шляхи підвищення, професійний розвиток, вчителі природничо-математичних дисциплін

Анотація

У статті проаналізовано концептуальні засади підвищення мотивації вчителів природничо-математичних дисциплін до професійного розвитку: мотиви, мотивацію та шляхи її підвищення. Вивчено сутність та зміст ключових понять дослідження, таких як «мотив» та «мотивація».
Визначено види мотивів, що впливають на особистість загалом, і вчителя зокрема. Окреслено способи й засоби підвищення мотивації вчителів природничо-математичних дисциплін до професійного розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Маріан Філаретович Бирка, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, доцент кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою

кандидат педагогічних наук

Посилання

Аминов Н.А. Психологический профотбор на педагогические специальности / Н.А. Аминов. — Ярославль, 1994. — 244 с.

Аргайл М. Психология счастья / М. Аргайл. — СПб. : Питер, 2003. — 271 с.

Афанасьева Т.Н . Профессиональное развитие кадров муниципальной системы образования : методическое пособие / Т.Н. Афанасьева, Н.В. Немова. — М. : АПКиПРО, 2004. — 188 с.

Возрастная и педагогическая психология [под. ред. А.В. Петровского]. — М. : Педагогика, 1979. — 324 с.

Занюк С.С. Психологія мотивації : навч. посіб. / С.С.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. — СПб. : Питер, 2000. — 512 с.

Ильин Е.П. Мотивы человека: теория и методы изучения / Е.П. Ильин. — К. : Вища шк., 1998. — 291 с.

Маслоу А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу. — С-Пб. : Евразия, 1999. — 478 с.

Мерзлякова В.П. Развитие мотивационной сферы заикающихся в процессе логопсихокоррекции / В.П. Мерзлякова, Е.Н. Рау. — М : В. Секачев, 2011. — 144 с.

Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи» : Зб. наук. пр. [За ред. І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало]. — К., 2003. — 680 с.

Український педагогічний словник / уклад. С.У. Гончаренко. — К. : Либідь, 1997. — 375 с.

Филипська В.І. Форми заохочення вчителів до самовдосконалення в Україні / В.І. Филипська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 5 (31). — C. 334—342.

Downloads


Переглядів анотації: 208

Опубліковано

2015-04-15

Як цитувати

Бирка, М. Ф. (2015). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (21). вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/37

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ