ПРАВА ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Едита Відавська доцентка кафедри загальної педагогіки Сілезького університету в Катовіцах, Республіка Польща, докторка хабілітована, PhD. https://orcid.org/0000-0002-0964-0341

Анотація

У статті висвітлено шлях міжнародної спільноти до правового санкціонування ролі та зна-
чення прав дитини у вигляді Конвенції про права дитини. Цей документ є найбільш універсальним
у предметному та геополітичному сенсі міжнародним договором, у який вписано суб’єктність
дитини, а обсяг прав і свобод охоплює всі категорії прав людини. Ця своєрідна конституція прав
дитини має служити дороговказом у виховній діяльності для всіх педагогів.

Посилання

Andrzejewski M. Pomocnicza rola państwa w świetle Konwencji o Prawach Dziecka i prawa polskiego

[w:] Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów (red.) Z.W. Stelmaszuk, Warszawa, 1999.

Aries P. Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u. Warszawa, 2010.

Bybluk M. Suchomliński (Suchomłyśkyj) Wasyl Aleksandrowicz [w:] Encyklopedia pedagogiczna

XXI wieku, T. VI, (red.) Tadeusz Pilch, Warszawa, 2007.

Czaja M. Ochrona rozwoju dziecka przed zagrożeniami w aspekcie prawa międzynarodowego,

europejskiego i krajowego. Warszawa, 2016.

Czyż E. Prawa dziecka. Warszawa, 2002.

Deklaracja praw dziecka, 26 września 1924.

Jarosz E. Ochrona dzieci przed krzywdzeniem. Perspektywa globalna i lokalna. Katowice, 2009.

Kierski F. Jan Henryk Pestalozzi, T. I, Warszawa, 1927.

Konwencja o prawach dziecka. Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.

Korczak J. Pisma wybrane. Tom I, Warszawa, 1984.

Łopatkowa M. Pedagogika serca. Warszawa, 1992.

Mik C. Zbiorowe prawa człowieka. Analiza krytyczna koncepcji. Toruń, 1992.

Milne B. Rights of the Child: 25 Years After the Adoption of the UN Convention. Springer International

Publishing Switzerland 2015.

Nowicki M. Co to są prawa człowieka? [w:] Szkoła praw człowieka. Teksty wykładów, Warszawa, 1998.

Osiatyński W. Prawa człowieka i ich granice. Kraków, 2011.

Postman N. W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, Warszawa, 2001.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 10 grudnia 1948, Paryż, General Assembly resolution 217 A.

Regoli R.M., Hewitt J.D., DeLisi M. Delinquency in Society. Burlington, 2017.

Śliwerski B. Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk, 2007.

Suchomliński W. Oddaję serce dzieciom. Warszawa, 1978.

Widawska E. Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej. Studium przypadku, „Chowanna”,

, Tom 1 (46).

Widawska E. System ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych [w:]

Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, (red.) L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa, 2009.

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Відавська, Е. . (2018). ПРАВА ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 29-34. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/258

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР