ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАВИЧКИ СВІДОМОГО ЧИТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • О. Терещенко вчителька початкових класів, вчитель-методист школи І-ІІІ ступенів №231 міста Києва https://orcid.org/0000-0003-1061-9950

Анотація

У статті автор наголошує на пріоритетних завданнях сучасної освіти: розвитку дитини як
неповторної особистості, реалізації творчого потенціалу, формуванні критичного мислення
та прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Обґрунтовує значущість застосування
в освітньому процесі початкової школи інтерактивних технологій навчання, узагальнює думки
дослідників дидактики про те, що дидактичні ігри є ефективним засобом пробудження живого
інтересу до літературного читання, формування в учнів навички свідомого читання поряд
з іншими інноваційними методами.

Посилання

Едігей В. Вчись читати, малюк / В. Едігей. — К. : Гранд, 1993.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : метод. посіб. / авт.-уклад.:

О. Пометун, Л. Пироженко. — К. : А.П.Н., 2002. — 136 с.

Інтерактивні технології навчання у початкових класах / авт.-упоряд. І.І. Дівакова. — Тернопіль :

Мандрівець, 2009. — 180 с.

Ковальчук Н.О. Усі уроки літературного читання. 3 клас / Н.О. Ковальчук, А.І. Настенко,

А.О. Рудакова. — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 367 с.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мо-

вою. 1–4 класи. — К. : Вид. дім «Освіта», 2013. — 392 с.

Підласий І.П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя / І.П. Підласий. — Х. : Вид. група

«Основа», 2009. — 360 с.

Савченко О.Я. Літературне читання. 3 клас : підруч. / О.Я. Савченко. — К. : Вид. дім «Освіта»,

Сайт МОН України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mon.gov.ua

Творчі вправи як засоби вдосконалення якостей читання на уроках літературного читан-

ня в початковій школі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bukvar.su/pedagogika/

page,10,100398-Tvorcheskie-uprazhneniya-kak-sredstva-sovershenstvovaniya-kachestv-chteniya-naurokah-

literaturnogo-chteniya-v-nachal-noiy-shkole.html

Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект : посіб. для вчит. і студ. / В.Д. Шарко. — К. :

СПД Богданова А.М., 2007. — 220 с.

Шейко Г.К. Інноваційні методи роботи в початковій школі / Г.К. Шейко. — Х. : Ранок, 2008. —

с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Терещенко, О. (2018). ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НАВИЧКИ СВІДОМОГО ЧИТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 46-52. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/268

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР