МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

  • Світлана Паламар заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник https://orcid.org/0000-0001-6123-241X
  • Людмила Нежива професор кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, доцент https://orcid.org/0000-0001-9520-0694

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.1

Анотація

У статті проаналізовано особливості видань художніх творів українських і зарубіжних письмен- ників у супроводі з AR-додатками. Автори обґрунтували доречність і окреслили перспективи використання книжок з доповненою реальністю в мовно-літературній галузі початкової освіти. Продемонстровано можливості застосування AR-технології для розвитку творчої уяви, емоцій- ного інтелекту й креативного мислення. Розроблено методичну модель застосування доповне- ної реальності на уроках читання в початковій школі. Деталізовано основні її етапи: залучення; взаємодія; слухання, читання та аудіювання; дослідження; творча робота; оцінювання. Головною метою запропонованої моделі є залучення «цифрового покоління» до читацької діяльності, фор- мування в учнів початкових класів потреби пізнавати світ через художню літературу. Окрім того, обґрунтовується важливість налаштування спостереження за літературними героями через анімацію й активну взаємодію з ними. Автори розробили низку ігрових завдань, під час вико- нання яких активізується доповнена реальність художньої книжки. За AR-додатками молодші школярі мають можливість дослідити в деталях віртуальний світ художнього твору. Такий підхід дає змогу учням зримо уявити зображену письменником реальність, наблизитися до розу- міння образів, глибше пізнати ціннісні акценти, перебуваючи у віртуальній площині художнього світу, що сприяє розвитку творчої уяви учнів й формуванню їхнього образного мислення.

Посилання

Віртуальна та доповнена реальність: як нові технології надихають вчитися. URL: https://osvitoria. media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-butysuchasna-osvita/

Навчальні програми для 1–4 класів. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/ navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

Рекомендація 2006/962/EU Європейського парламенту та Ради (EU) про основні компетенції для навчання протягом усього життя від 18 грудня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_975

Секерин В., Горохова А., Щербаков A., Юркевич E. Интерактивная азбука с дополненной ре- альностью как форма вовлечения детей в образовательный процесс Открытое образование. 2017.

№ 21(5). С. 57–62. DOI:10.21686/1818-4243-2017-5-57-62.

Bondarenko O., Pakhomova O., Lewoniewski W. The Didactic Potential of Virtual Information Educational Environment as a Tool of Geography Students Training. In: Kiv, A. E., Shyshkina, M. P. (eds.) Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019, CEUR-WS.org, pp. 13–23.

Chen P., Liu XL., Cheng W., Huang RH. A Review of Using Augmented Reality in Education from 2011 to 2016. In: International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE), Tunis, September 2016. Innovations in Smart Learning: Lecture Notes in Educational Technology, pp. 13–18, Springer-Verlag, Singapore (2017). DOI:10.1007/978-981-10-2419-1_2

Chen Yu-ching. Effect of Mobile Augmented Reality on Learning Performance, Motivation, and Math Anxiety in a Math Course. Journal of Educational Computing Research, 2019, № 57 (7), pp. 1695–1722. DOI:10.1177/0735633119854036.

Nezhyva L., Palamar S., Lytvyn O. Perspectives on the Use of Augmented Reality within the Linguistic and Literary Field of Primary Education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. CEUR Workshop Proceedings, 2020, № 2731, pp. 297–311.

Pellas N., Fotaris P., Kazanidis I. Augmenting the Learning Experience in Primary and Secondary School Education: a systematic review of recent trends in augmented reality game-based learning. Virtual Reality, 2019, № 23(4), pp. 329–346. DOI:10.1007/s10055-018-0347-2

Pochtoviuk S., Vakaliuk T., Pikilnyak A. Possibilities of Application of Augmented Reality in Different Branches of Education. In: Kiv, A.E., Shyshkina, M. P. (eds.) Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019, CEUR-WS.org, pp. 92–106.

Saez-Lopez J. M., Sevillano-Garcia M. L., Pascual-Sevillano M. A. Application of the Ubiquitous Game with Augmented Reality in Primary Education. Comunicar, 2019, № 27 (61), рр. 71–81. DOI:10.3916/C61- 2019-06.

REFERENCES

Virtualna ta dopovnena realnist: yak novi tekhnolohii nadykhaiut vchytysia [Virtual and Augmented Reality: How New Technologies Inspire to Study] (in Ukrainian). https://osvitoria.media/opinions/virtualna-ta-dopovnena-realnist-yakoyu-mozhe-butysuchasna-osvita/

Navchalni programy dlia 1-4 klasiv (Curriculums for Classes 1-4) (in Ukrainian). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya- pochatkovoyi-shkoli

Rekomendatsiia 2006/962/EU Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady (EU) pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usioho zhyttia vid 18 hrudnia 2006 roku (Recommendation 2006/962/EU of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong Learning (18/12/2006) (in Ukrainian).

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975

Sekerin, V., Gorokhova, A., Scherbakov, A., Yurkevich, E. (2017). Interaktivnaia azbuka s dopolnennoi realnostiu kak forma vovlecheniia detei v obrazovatelnyi process [Interactive Alphabet with Augmented Reality as a Form of Involving Children in Educational Process]. Otkrytoie obrazovanie, 21(5), pp. 57–62 (in Russian).

DOI:10.21686/1818-4243-2017-5-57-62

Bondarenko, O., Pakhomova, O., Lewoniewski, W. (2019). The Didactic Potential of Virtual Information Educational Environment as a Tool of Geography Students Training. In: Kiv, A. E., Shyshkina, M. P. (eds.) Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019, CEUR-WS.org, pp. 13–23.

Chen, P., Liu, XL., Cheng, W., Huang, RH. (2017). A Review of Using Augmented Reality in Education from 2011 to 2016. In: International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE), Tunis, September 2016. Innovations in Smart Learning: Lecture Notes in Educational Technology, pp. 13–18, Springer-Verlag, Singapore.

DOI:10.1007/978-981-10-2419-1_2

Chen, Yu-ching (2019). Effect of Mobile Augmented Reality on Learning Performance, Motivation, and Math Anxiety in a Math Course. Journal of Educational Computing Research, 2019, № 57 (7), pp. 1695–1722.

DOI:10.1177/0735633119854036

Збірник наукових праць № 34 (2) • 2020 р. ISSN 2311–2409 (Print) ISSN 2412–2009 (Online) 11

DOI: 10.28925/2311–2409.2020.34

Nezhyva, L., Palamar, S., Lytvyn, O. (2020). Perspectives on the Use of Augmented Reality within the Linguistic and Literary Field of Primary Education. Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020, CEUR Workshop Proceedings, 2020, № 2731, pp. 297–311.

Pellas, N., Fotaris, P., Kazanidis, I. (2019). Augmenting the Learning Experience in Primary and Secondary School Education: a systematic review of recent trends in augmented reality game-based learning. Virtual Reality, 2019, № 23(4), pp. 329–346.

DOI:10.1007/s10055-018-0347-2

Pochtoviuk, S., Vakaliuk, T., Pikilnyak, A. (2019). Possibilities of Application of Augmented Reality in Different Branches of Education. In: Kiv, A.E., Shyshkina, M. P. (eds.) Proceedings of the 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2019), Kryvyi Rih, Ukraine, March 22, 2019, CEUR- WS.org, pp. 92–106.

Saez-Lopez, J. M., Sevillano-Garcia, M. L., Pascual-Sevillano, M. A. (2019). Application of the Ubiquitous Game with Augmented Reality in Primary Education. Comunicar, 2019, № 27 (61), рр. 71–81.

DOI:10.3916/C61-2019-06

Downloads

Опубліковано

2021-01-22

Як цитувати

Паламар, С., & Нежива, Л. (2021). МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (34 (2), 6-13. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.34.1

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ