СТУДЕНТИ ТЕХНІЧНИХ ЗВО У ЦИФРОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Й. Малах University of Ostrava, Faculty of Education Fráni Šrámka 3, 709 00, Ostrava, Czech Republic
  • Д. Віхеркова University of Ostrava, Faculty of Education Fráni Šrámka 3, 709 00, Ostrava, Czech Republic
  • М. Хмура University of Ostrava, Faculty of Education Fráni Šrámka 3, 709 00, Ostrava, Czech Republic
  • В. Шврчинова University of Ostrava, Faculty of Education Fráni Šrámka 3, 709 00, Ostrava, Czech Republic

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.356

Анотація

У статті представлено кілька національних і міжнародних стратегічних документів, що сто- суються розвитку цифрової грамотності та цифрової освіти. Здійснено аналіз змісту концепції цифрової грамотності, яка є передумовою для навчання і виховання в цифрову епоху й максимально використовує можливості компонентів цифрового середовища навчання. Автори, які беруть участь у грантовому завданні Технологічного агентства Чеської Республіки під назвою «Освіта в галузі інженерії та її оптимізація для потреб ринку праці», займаються багатьма питаннями, пов’язаними з цифровою грамотністю і застосуванням цифрових технологій у середніх технічних школах у вибра- ному регіоні Чехії. У статті представлені результати емпіричного дослідження, яке дає відповіді на такі основні дослідницькі питання: а) чи впливає мотивація учнів цих шкіл до використання циф- рових технологій в навчанні на рівень розвитку їхніх цифрових компетенцій? б) чи впливає професійне навчання учнів за методикою RIASEC на активне використання ними цифрових технологій? c) чи впливає розробка додатків штучного інтелекту в машинобудуванні на рішення учнів вступити до середньої технічної школи і на їхню мотивацію до кар’єрного зросту в машинобудуванні? За допо- могою статистичних методів були перевірені часткові дослідницькі гіпотези. Отримані дані будуть використані для оптимізації шкільного цифрового середовища навчання та для процесу підвищення цифрової грамотності вчителів й учнів.

Посилання

REFERENCES

CEDEFOP (2020). Key Competences in Initial Vocational Education and Training: digital, multilingual and literacy. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop research paper; No 78. http://data.europa.eu/doi/10.2801/671030

European Union (2019). Education and Training Monitor 2019 Czech Republic.

European Union (2020). European Union Digital Education Action Plan 2021–2027 Resetting education and training for the digital age. Brussels, 30.9.2020 COM(2020) 624 final.

European Union (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01).

Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., and Freeman, A. (2015). NMC Horizon Report: 2015 Higher Education Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.

Ministry of Education, Youth and Sport (2014). Digital Education Strategy until 2020.

Ministry of Labor and Social Affairs (2015). Digital Literacy Strategy of the Czech Republic for the Period 2015–2020.

OECD (2019). OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work, OECD Publishing, Paris. https://dx.doi.org/10.1787/9ee00155-en

OECD (2020). Back to the Future of Education: Four OECD Scenarios for Schooling. Educational Research and Innovation, Paris: OECD Publ.

UNESCO (2018). A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2. Information Paper No. 51. Montreal: UNESCO Institute for Statistics.

Vincent-Lancrin, S., van der Vlies, R. (2020). Trustworthy Artificial Intelligence (AI) in Education: Promises and Challenges. OECD, Education Working Papers No. 218.

Downloads

Опубліковано

2021-06-10

Як цитувати

Малах , Й., Віхеркова , Д., Хмура, М., & Шврчинова , В. (2021). СТУДЕНТИ ТЕХНІЧНИХ ЗВО У ЦИФРОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (35 (1), 42-51. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.356