РЕЦЕПЦІЯ, КОМПАРАТИВІСТИКА ТА СВОЄЧАСНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ СЕРГІЯ ГЕССЕНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.373

Анотація

Статтю присвячено видатному філософу, теоретику права та
педагогу Сергію Гессену, який свого часу очолював кафедру філософії освіти
у Вільному польському університеті (Wolna Wszechnica Polska) у Варшаві.
Він залишався в Польщі до кінця свого життя – переживши важкий досвід
нацистської окупації (під час якої читав лекції в підпільному університеті) та
переслідування сталінської служби безпеки. Гессен помер у 1950 році в
розквіті творчих сил. Автор зауважує, що дуже влучно Вінцентій Оконь
порівняв біографію цього видатного гуманіста з «долею мандрівника», ще до
того, як Зигмунт Бауман використав цю категорію стосовно становища
людей, які живуть у постмодерному світі. Гессен оволодів мовами країн, у
яких він перебував і читав лекції, а польську вивчив завдяки своїй дружині
Марії Немиській. На думку автора, найважливіші його твори виникли в
останній період його життя. За часів ПНР опубліковані до війни дисертації
були недоступні для студентів філософії, права чи педагогіки. Збірки творів,
розкидані по всьому світу, були опубліковані лише в ІІІ Республіці Польща,
як і перевидання його довоєнних творів. Це не є дивним, оскільки він розкрив
там проблеми соціалізму, близькість більшовизму та консерватизму, а також
надії, пов'язані з новим лібералізмом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

BIBLIOGRAPHY:

Bauman Z. (2004), Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Hessen S. [1933]: Istota i znaczenie poglądu na świat, Kultura i wychowanie Zeszyt pierwszy.

Hessen S. [1934]: Pogląd na świat i pedagogika, Kultura i Wychowanie. Zeszyt drugi.

Hessen S. [1937a]: Světový názor a pedagogika. Studie k problemu autonomie, trans.: Žofie Pohorecká,

Nákladem Dědictví Komenského, Prague.

Hessen S. [1937b]. Idea ogólnego wykształcenia, trans. from German: J. Suchodolska, Kultura i Wychowanie.

Zeszyt trzeci.

Hessen S. [1938]: Szkoła i demokracja na przełomie, trans.: A. Zieleńczyk. ”Nasza Księgarnia”, Sp. Akc.,

Warszawa-Wilno.

Hessen S. [1947]: Struktura i treść szkoły współczesnej (Zarys dydaktyki ogólnej), ”Nasza Księgarnia”,

Warszawa.

Hessen S. [1968]: Studia z filozofii kultury. PWN, Warszawa.

Hessen S. [1973]: Filozofia. Kultura. Wychowanie, Wstęp T. Nowacki, Wybór i oprac. M. Hessenowa,

ZN im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.

Hessen S. [1997]: Pisma pomniejsze. Wybór i opracowanie W. Okoń, Wydawnictwo ”Żak”, Warszawa.

Od Redakcji, Kultura i Wychowanie. Zeszyt pierwszy 1933.

Hessen S. [2003]: Państwo prawa i socjalizm, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Nowakowska-Siuta R. Śliwerski B. [2015]: Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i

pedagogiki porównawczej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Od Redakcji [1933]: Kultura i Wychowanie, Zeszyt pierwszy

Okoń W. [1993]: Wizerunki sławnych pedagogów polskich, WSiP, Warszawa.

Příhoda V. [1936]: Ideologie nové didaktiky, Typia, Brno.

Suchodolski B. [1933]: O wychowaniu, Kultura i Wychowanie. Zeszyt pierwszy.

Śliwerski B.[1996]: Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Śliwerski B. [1998]: Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. [2001a]: Edukacja pod prąd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. [2001b]: Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa.

Śliwerski B. [2009]: Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP,

Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Śliwerski B.[2011]: Klinika akademickiej pedagogiki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. [2012]: Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury. Oficyna Wydawnicza Impuls,

Kraków

Śliwerski B. [2013]: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Oficyna

Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B.[2015]: Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Śliwerski B. [2017]: Meblowanie szkolnej demokracji, Warszawa: Wolters Kluwer, Warszawa.

Tiutczew [1968]: Cyceron za: A. Walicki, Słowo wstępne [w:] S. Hessen, Studia z filozofii kultury. Wyboru

dokonał, wstęp i przypisy A. Walicki, PWN, Warszawa. [http://www.pereplet.ru/moshkow/LITRA/

TUTCHEW/english.html]

Walicki A. [1968]: Słowo wstępne [in:] S. Hessen, Studia z filozofii kultury. Wyboru dokonał, wstęp i przypisy

Andrzej Walicki, PWN, Warszawa.

Wojnar I. [1997]: Koncepcja kształcenia ogólnego w myśli Sergiusza Hessena [in:] Filozofia wychowania

Sergiusza Hessena, ed. H. Rotkiewicz. Wydawnictwo ”Żak”, Warszawa.

Zielonka J. [2018]: Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, trans.: J. Bednarek, WN PWN, Warszawa.

Downloads


Переглядів анотації: 103

Опубліковано

2022-08-19

Як цитувати

Сліверський B. . (2022). РЕЦЕПЦІЯ, КОМПАРАТИВІСТИКА ТА СВОЄЧАСНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ СЕРГІЯ ГЕССЕНА. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (37 (1), 21–31. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.373