Світ казок Василя Сухомлинського у сучасному інформаційному просторі України

Автор(и)

  • Л. Сухомлинська науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського https://orcid.org/0000-0003-3055-5392

Анотація

У статті схарактеризовано художні мініатюри українського педагога Василя Сухомлинського —
казки, оповідання, етюди, притчі, бувальщини — як складову дитячої літератури, яка посідає
значне місце у сучасному педагогічному процесі й складає суттєвий компонент інформаційного
забезпечення освітнього простору України. Проаналізовано погляди науковців на художню спад-
щину педагога, розкрито її творче впровадження у дошкільну освіту, використання у початковій
школі, у позашкільній освіті, естетичному вихованні. Доведено, що творче освоєння світу казок
Василя Сухомлинського здійснює помітний вплив на сучасне освітнє інформаційне поле України.

Посилання

Чередниченко Д.С. Великий педагог і великий письменник / Дмитро Чередниченко // Василь

Сухомлинський. Чиста криниця. — К. : Веселка. — 1993. — С. 5.

Сухомлинський В.О. Я розповім вам казку... Філософія для дітей / Василь Сухомлинський ; уклад.

Сухомлинська О.В. — Х. : ВД «ШКОЛА», 2016. — С. 19.

Дошкольное воспитание. — 1969. — № 4. — С. 102–103; №6. — С. 112–113; № 7. — С. 103–104.

Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям / Василь Сухомлинський. — Харків : Акта, 2012. — 538 с.

Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике / Василий Сухомлинский ; сост. Сухомлинская О.В. —

М. : Педагогика, 1990. — 304 с.

Сухомлинська О.В. Про цю книгу [Передмова] // Сухомлинський В.О. Я розповім вам казку...

Філософія для дітей. — Х. : ВД «ШКОЛА», 2016. — С. 11.

Сухомлинська О.В. Художні мініатюри В. Сухомлинського в культурологічному вимірі / Ольга

Сухомлинська. — К. : Рідна шк., 2007. — № 1. — С. 3.

Сухомлинська О.В. Художні мініатюри В. Сухомлинського в культурологічному вимірі / Ольга

Сухомлинська. — К. : Рідна шк., 2007. — № 1. — С. 7.

Хоружа Л.Л. Етичні домінанти виховання особистості (за матеріалами «Хрестоматії з етики

В.О. Сухомлинського» / Л.Л. Хоружа // Збірник наук. праць Херсон. держ. ун-ту. — Херсон, 2009. —

Вип. 53. — С. 57–61.

Сімон О.П. Василь Сухомлинський і дошкілля Полтавщини / автор-уклад. Сімон О.П. —

Полтава : ПОІППО, 2008. — 200 с. ; Думати, мислити, дивуватись: працюємо за В. Сухомлинським:

ранній вік / [упор. Вороніна Т.]. — К. : Шк. світ, 2008. — 24 с.

Тоцька Т.П. Філософія для дітей та дорослих за літературними творами В. Сухомлинського / Тетяна

Тоцька. — К. : Шк. світ, 2010. — 128 с. ; Тоцька Т.П. Добре слово, або Як прищеплювати любов до рідної

мови / Тетяна Тоцька. — К. : Вихователь методист дошкільного закладу, 2018. — № 2. — С. 51–57.

Савченко О.Я. Читанка : підруч. для 2 кл. : у 2 ч. — К., 2002; Читанка : підруч. для 3 кл. : у 2 ч. —

К., 2003; та ін.

Дидактичні матеріали до уроків рідної мови за творчою спадщиною В.О. Сухомлинського /

упор. О.І. Месевря / Головне упр. освіти і науки Черкас. облдержадм., Черкас. обл. ін-ту післяди-

плом. освіти пед. працівників. — Черкаси, 2010. — 64 с.; Проект «Сухомлинський — 100», що здій-

снюється Святошинським районним центром позашкільної освіти м. Києва — cprs.kiev.ua>proect_

suhomlinski_100.

Масоха Л.М. Роль шкільної бібліотеки в розвитку творчої особистості школярів на літератур-

ній спадщині В.О. Сухомлинського / Л.М. Масоха, В.М. Кащеєв — Бровари : Упр. освти і науки

Броварськ. міськ. ради, 2018. — 67 с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Сухомлинська, Л. (2018). Світ казок Василя Сухомлинського у сучасному інформаційному просторі України. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 16-21. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/256