ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Автор(и)

  • Н. Дика кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, https://orcid.org/0000-0003-1385-5027

Анотація

У статті розглянуто проблему формування мовної особистості учня основної школи в контек-
сті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського. Проаналізовано різні підходи до трактування
мовної особистості, висвітлено основні аспекти її поліфункціональності. З’ясовано відмінність
компетентнісного підходу від інших підходів. Наведено приклади різнорівневих вправ і завдань
з української мови компетентнісного спрямування.

Посилання

Дика Н.М. Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу

в умовах реалізації концепції нової української школи / Н.М. Дика // Молодий вчений. — 2017. —

№ 11. — С. 294–297.

Карасик В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. — М. : ИТДГК «Гнозис», 2002. — 334 с.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. — 6-е изд. — М. : Изд-во

ЛКИ, 2007. — 264 с.

Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mon.gov.

ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf

Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5 т. / В.О. Сухомлинський; [редкол.: Дзеверін О.Г. (голова),

Грищенко М.М., Заволока С.П., Сухомлинська Г.І. [та ін.]]. — Київ : Рад. шк., 1977. — Т. 5. Статті. —

с.

Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник: Казки. Притчі. Оповідання / В.О. Сухомлинський; упо-

ряд. і передм. О.В. Сухомлинської. — К. : Знання, 2017. — 255 с.

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Дика , Н. (2018). ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 35-40. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/259

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР