СПЕЦІАЛЬНЕ ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО, ЧЛЕНІВ ЇХНІХ РОДИН І ВИМУШЕНО ПЕРЕСЕЛЕНИХ ОСІБ

Автор(и)

  • В. Сало студентка 3 курсу Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальності «дошкільна освіта» (логопедія), м.Львів.
  • І. Сулятицький кандидат психологічних наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Центру психоінформації, доцент, полковник міліції у відставці, м.Львів

Анотація

Стаття присвячена актуальним у сьогоднішніх реаліях українського суспільства проблемам
надання спеціальної психоконсультативної допомоги учасникам АТО, їхнім родинам, вимушено
переселеним у зв’язку із подіями на сході держави особам. Автори розкривають психологічні кон-
структи порад психологів-практиків, дієвість допомоги яких випробувана у попередніх подібних
обставинах.

Посилання

Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация /

Ю.А. Александровский. — М. : Наука, 1976. — 272 с.

Баева И.А. Психология безопасности как основа анализа экстремальной ситуации / И.А. Баева //

Известия Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. —

— № 145. — С. 6–18.

Баева И.А. Экстремальная ситуация в контексте психологии безопасности / И.А. Баева //

Психология

экстремальных ситуаций / под. ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. — М. : ПИ РАО, 2007. — 304 с.

Бассин Ф.В. О силе «Я» и психологической защите / Ф.В. Бассин // Вопросы философии. —

— № 2. — С. 118–125.

Бродовська В.Й. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів /

В.Й. Бродовська, В.О. Грушевський, І.П. Патрик. — К. : ВД «Професіонал», 2007. — 512 с.

Бурбо Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой / Л. Бурбо. — К. : София, 2006. — 192 с.

Литвиненко І.С. Особливості психологічної допомоги молодшим школярам зі сходу України,

які пережили психотравму [Електронний ресурс] / І.С. Литвиненко, О.В. Данілова // Актуальні

проблеми психології. — 2015. —Т. 7. — Вип. 38. — С. 279–298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/

UJRN /appsuh_2015_7_38_26

Осьодло В. Рекомендації військовослужбовцям та членам їх сімей щодо подолання наслідків

надмірних психічних навантажень, пов’язаних з виконанням обов’язків в зоні АТО [Електронний

ресурс] / В. Осьодло, О. Хміляр. — Режим доступу : http://cacds.org.ua/ru/tips/573

Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні аспекти : метод. посіб. / упо-

ряд.: Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук. — Чернівці : Технодрук, 2014. — 133 с.

Психологічна травма і шляхи її подолання [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://

upsihologa.com.ua/Psihologichna_travma_i_shlya-frantsuaza.html

Смирнов А.В. Отдаленные последствия воздействия экстраординарных стрессовых событий

у ветеранов войны в Афганистане и членов семей погибших : автореф. дис. ... канд. мед. наук /

А.В. Смирнов. — СПб., 1997. — 19 с.

Сулятицький І.В. Психоконсультативна практика травмованих війною (для родин АТО та ви-

мушено переселених) / І.В. Сулятицький // Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні:

досвід та перспективи: Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. —

Хмельницький, 2017. — С. 110–113.

Травми війни. Тисячі українців потребують психологічної допомоги [Електронний ресурс] //

Корреспондент.net. — 19 листопада 2014. — С. 194. — Режим доступу : https://ua.korrespondent.net/

ukraine/events/3445862-travmy-viiny-tysiachi-ukraintsiv-potrebuuit-psykholohichnoi-dopomohy

Юнісеф, Дитячий фонд, Україна. Експрес-оцінка соціально-психологічного становища дітей

в Донецькій області [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.unicef.org/ukraine/ukr/

Rapid_Psychosocial_Assesment_of_Children_in_Donetsk_Oblast_ua.pdf

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Сало, В., & Сулятицький, І. (2018). СПЕЦІАЛЬНЕ ПСИХОКОНСУЛЬТУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО, ЧЛЕНІВ ЇХНІХ РОДИН І ВИМУШЕНО ПЕРЕСЕЛЕНИХ ОСІБ. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 73-78. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/264