Психологічний супровід та підтримка студентів зі зниженим слухом як запорука їхнього особистісного становлення

Автор(и)

  • О. Литвиненко кандидатка психологічних наук старша викладачка кафедри практичної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-2152-7285

Анотація

У статті представлено загальні принципи роботи практичного психолога з підлітками, які
мають порушення слуху. Проаналізовано особливості їхньої психологічної діагностики та опи-
сано окремі аспекти застосування класичного психодіагностичного інструментарію у такій
роботі. Узагальнено теорії формування особистості людини зі зниженим слухом, визна-
чено загальні принципи становлення її самооцінки та ставлення до навколишнього світу.
Систематизовано результати дослідження індивідуально-типологічних особливостей, моти-
ваційної та ціннісної сфер глухих студентів та зі зниженим слухом. Описано досвід роботи з їх
адаптації до навчання у ВНЗ. Окреслено перспективне коло досліджень у сфері психологічного
супроводу процесу особистісного становлення підлітків, які мають порушення слуху.

Посилання

Богданова Т.Г. Сурдопсихология : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / Т.Г. Богданова. —

М., 2002. — 203 с.

Бочелюк В.Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. / В.Й. Бочелюк,

A. В. Турубанова. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 264 с.

Кошелева Е.А. Психологические особенности глухих и слабослышащих людей и их проявления

в общении / Е.А. Кошелева // Известия Самарского научного центра РАН. — Т. 14. — № 2 (3). —

Самара, 2012. — С. 673–679.

Маслова Ю.А. Особенности смысловой сферы старшеклассников в условиях интерната для глу-

хих и слабослышащих : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 «Педагогическая психология» /

Ю.А. Маслова. — Ростов-на-Дону, 2008. — 21 с.

Собкин В.С. Подросток с дефектом слуха: ценностные ориентации, жизненные планы,

социальные связи. Эмпирическое исследование / В.С. Собкин. — М., 2007. — 125 с.

Johnston, T. (2004). W(h)ither the Deaf Community? Population, Genetics and the Future of Australian

Sign Language // American Annals of the Deaf. — P. 358–375 (in English).

Chartrand, M.S. (1990). Hearing Instrument Counseling. Livonia, MI: National Institute for Hearing

Instruments Studies. — 281 p. (in English).

Mitchell T.R., Braham L.G. (2011). The Psychological Treatment Needs of Deaf Mental Health Patients

in High-Secure Settings: A Review of the Literature // International Journal of Forensic Mental Health. —

Vol. 10 — Issue 2. — P. 92–106 (in English).

Vernon M., Andrews J. (2010). The Psychology of Deafness. New York, NY : Longman. — 535 p. ISBN-

: 978-0801303227 (in English).

Downloads

Опубліковано

2018-10-10

Як цитувати

Литвиненко, О. (2018). Психологічний супровід та підтримка студентів зі зниженим слухом як запорука їхнього особистісного становлення . Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., (29), 67-72. вилучено із https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/263