№ 32 (2019): Педагогічна освіта:теорія і практика № 32.

ЄВРОПЕЙСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ