№ 28 (2017): Педагогічна освіта:Теорія і практика. Психологія. Педагогіка

					View № 28 (2017): Педагогічна освіта:Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
У збірнику розглядаються актуальні проблеми сучасної педагогічної та психологічної науки в історичному, методологічному, методичному аспектах, підбиваються підсумки експериментальних педагогічних та психологічних досліджень.

Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка» включено ВАК України до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з педагогіки (Наказ МОН України №747 від 13.07.2015 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року. Додаток 17) та психології (Бюлетень ВАК України № 7, 2010 р.).

Опубліковано: 2018-02-04

Весь випуск

НАУКОВА ШКОЛА О.Я.САВЧЕНКО

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

НАУКОВІ РОЗВІДКИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ